Save Burma

အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးမွ တတိုင္းျပည္လံုး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ခံစားရမယ္

Archive for the ‘ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္’ Category

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လိုအပ္ေနသည္ (အပိုင္း ၂)

leave a comment »

Download file: some-reforms-needed-for-burma-part-2

Download (key points): some-reforms-needed-for-burma-key-points

Written by Lwin Aung Soe

July 6, 2008 at 2:21 pm

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လိုအပ္ေနသည္ (အပိုင္း ၁)

leave a comment »

reforms-needed-for-burma-1d.jpg

reforms-needed-for-burma-2d.jpg

reforms-needed-for-burma-3d.jpg

Download file: some-reforms-needed-for-burma-part-1

Written by Lwin Aung Soe

July 6, 2008 at 4:21 am

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အျမန္ဆံုး က်င္းပရန္ လိုေနၿပီ

————————————————————–

ျမန္မာျပည္သူလူထု ၈၂ %ေက်ာ္ကလည္း ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သမာသမတ္ရွိစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (mandate)ကို ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွင္းထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒ အမွန္တကယ္ စိုးမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူတို႔မွ ရဲဝန္႔ျပတ္သားစြာ၊ လိမၼာပါးနပ္စြာ၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝစြာ ဦးေဆာင္ပါမွ အႀကီးအက်ယ္ နစ္နာဆံုးရွံဳးေနရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးကလည္း ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္လံအားေပး ေထာက္ခံၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနခဲ့ရသည္။ ယခုလည္း အဆင္သင့္ ရွိေနသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လူထုက အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်လ်က္ အာဏာရွင္တို႔အား လည္စင္းေပးေနရေသာ လူထုဘက္မွ ရဲရဲဝန္႔ဝန္႔ ရပ္တည္ေပးသင့္သည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၁-၆-၂ဝဝ၈

Written by Lwin Aung Soe

June 1, 2008 at 4:57 pm

ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ၾကပါစို႔

ေအာင္ဒင္

(က) နိဒါန္း

၁၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ နအဖစစ္အစိုးရက (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေမလမွာ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး တရပ္ကို က်င္းပေပးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၉၂)ေနရာ အႏိုင္ရရွိၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကတ့ဲ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆၇)ေနရာ အႏိုင္ရရွိခ့ဲပါတယ္။ စစ္တပ္က ေထာက္ခံအားေပးတ့ဲ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁ဝ)ေနရာသာ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းပယ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ဦးေဆာင္သြားဖို႔ တာဝန္အပ္ႏွင္းလိုက္တာပါပဲ။

၂၊ ဒါေပမယ့္လည္း “ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရပါတီကုိ အာဏာလႊဲၿပီီ စစ္တန္းလ်ားကုိ ျပန္ပါ့မယ္”လု႔ိ ကတိေပးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရဟာ သူ႔ကတိကို ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေပးဖို႔ ျငင္းဆန္၊ အႏိုင္ရ ပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားက စစ္အစိုးရနဲ႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပၿပီး တိုင္းျပည္ျပႆနာေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာၾကဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာကိုပါ ျငင္းပယ္ခ့ဲပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ အသက္သြင္းမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတရပ္ကိုလည္း (၁၉၉ဝ) ေရြးေကာက္ပြဲက ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႔ ဆႏၵ မပါ၊ စစ္မွန္တ့ဲ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႔ဆႏၵ မပါပဲ၊ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲခ့ဲၿပီး အဲဒီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို (၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္ ေမလမွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အတည္ျပဳမယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနပါတယ္၊ ဒါဟာျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ၿပီး အေၾကာက္တရားကင္းတ့ဲ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခ်င္ၾကတ့ဲ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးကို စစ္အစိုးရက စိန္ေခၚလိုက္တာပါပဲ။ ဒါဟာျဖင့္ (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တရား၀င္ ျငင္းပယ္လိုက္တာပါပဲ။ စစ္အစိုးရက သူ႔ရဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မတရားတဲ့နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အတည္ျပဳလိုက္ႏိုင္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ ပ်က္ျပယ္သြားပါၿပီ။ (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အခန္းက ၿပီးဆံုးသြားပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီ အဆင့္အတန္း ပ်က္ျပယ္သြားပါၿပီ။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္ကို တရား၀င္ ေရာက္ရွိသြားၿပီး က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြ စစ္ကြၽန္ဘ၀ ေရာက္ၾကရေတာ့မွာပါ။

ဆက္လက္ဖန္ရႈရန္

Download: reject-sham-constitution_f1.pdf

Written by Lwin Aung Soe

March 6, 2008 at 7:34 am

နအဖ ေရးတဲ့ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ၾက

leave a comment »

 

Source: Lin Let Kyal Sin’s email

Written by Lwin Aung Soe

February 28, 2008 at 3:52 pm

ျပည္တြင္း၌ သတင္းမွန္မ်ား စီးဆင္းျပန္႔ပြားေရး NLD လူငယ္အဖြဲ႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီ

leave a comment »

..
အာ႐ုဏ္သစ္ သတင္းစာေစာင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူငယ္ ျဖန္႔ေဝ
ကိုစိုး | ဇန္နဝါရီ ၇၊ ၂၀၀၈
.
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အန္အယ္ဒီ) လူငယ္အဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွ စတင္၍ အ႐ုဏ္သစ္အမည္ရွိ သတင္းစာေစာင္ တခုကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည္။
အဆိုပါ အန္အယ္လ္ဒီ လူငယ္အဖြဲ႕မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္ေဝသည့္ စာေစာင္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီ ၏ မူဝါဒႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဂုဏ္ျပဳသည့္ သတင္းမ်ားအပါအ၀င္ အဖမ္းဆီးခံ အန္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ႐ုံးထုတ္စာရင္း၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖမ္းဆီးခံရသည့္ သတင္း၊ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသူမ်ား သတင္း စသည့္ စစ္အစိုးရ ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေသာ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္ပါးတခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔ျပင္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္ေသာ မဂၢင္ေက်ာင္း မွသံဃာေတာ္မ်ားအား စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ မဂၢင္ေက်ာင္းကို ပိတ္ပင္သည့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထား…….
သတင္းအျပည့္အစံု ဖတ္ရန္

ဧရာ၀တီ အင္တာနက္ မဂၢဇင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

——————
.
ျပည္တြင္း၌ သတင္းမွန္မ်ား စီးဆင္းျပန္႔ပြားေရး NLD လူငယ္အဖြဲ႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီ

ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသည္၊ ဘာေတြ ျဖစ္လာေတာ့မည္ စသည့္ သတင္းမ်ားကို လူတိုင္း နီးပါးေလာက္ပင္ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ သတင္းဟူသည္ လူထု၏ ေန႔စဥ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ သတင္းမ်ားကို သိရွိေနမွသာ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စရာမ်ား ရွိေကာင္း ရွိလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အနီးအနား ရပ္ကြက္တခု၌ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ စတင္ ျပန္႔ပြားေနသည့္သတင္းကို သိထားလွ်င္ ၾကက္သား ၀ယ္စားမိျခင္းမ်ဳိးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ထို႔အတူ မိမိ သြားလာေနက် ခရီးစဥ္၌ ယာဥ္စီးခမ်ား ရုတ္တရက္ ခုန္တက္သြားသည္ကို မသိပဲ ေနပါက လိုရာခရီးသို႔ ေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ သတင္းမွန္မ်ား လူထုအၾကားသို႔ အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံ့အစိုးရမွ ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက အစုအဖြဲ႔တို႔မွ ျဖစ္ေစ သတင္းမ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပေပးရသည္။ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိေပးရသည္။ အသံ၊ စာသား၊ ရုပ္ပံု တခုခုျဖင့္ (သို႔) ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အားလံုးစု၍ လူထု သိရွိေနေစရန္ သတင္း ျဖန္႔ခ်ိေပးရသည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ အင္တာနက္ကို ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္ၾကသျဖင့္ သတင္းစီးဆင္း ျပန္႔ႏွံ႔မႈကို ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။ ကမာၻ၏ မည္သည့္ေနရာမဆို ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သတင္းအေၾကာင္းကို တကမာၻလံုးမွ မိနစ္ပိုင္း၊ နာရီပိုင္းအတြင္း သိရွိေနသည္။ ဤမွ်အထိ သတင္းစီးဆင္းမႈက ျမန္ဆန္လြန္းလွသည္။ သတင္း မွန္သမွ် ဖံုးဖိရန္ အေျခအေနမေပးေတာ့။

အင္တာနက္သတင္းမ်ားက မည္မွ်ပင္ ျမန္ဆန္ေအာင္ သတင္း ျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္သည္ ဆိုေစကာမူ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေရဒီယို နားေထာင္ျခင္း၊ တီဗီ ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကလည္း မည္သည့္အခါမွ် တိမ္ေကာ ပေပ်ာက္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အထိုက္အေလ်ာက္ တန္ဖိုး ႀကီးႀကီးမားမား ေပးႏိုင္သျဖင့္ အသံုး၀င္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ တသီးပုဂၢလမ်ားက တႏိုင္တပိုင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကိုလည္း အစိုးရမ်ားမွ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အားေပးသင့္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူတို႔အေပၚ သေဘာထား ႀကီးေၾကာင္း၊ ေစတနာထားေၾကာင္း ေပၚလြင္မည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အစိုးရ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကိုလည္း တဖက္တလမ္းမွ ေလ်ာ့ပါး သက္သာႏိုင္စရာ ရွိေလသည္။

သတင္းမွန္သည္၊ မွားသည္ ဆိုသည္ကေတာ့ သတင္းေပးပို႔သည့္ ေနရာ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ ခံယူခ်က္ အေပၚ မူတည္သည္။ သတင္းမွားတခုကို တမင္တကာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ တိုင္ေအာင္ အမွန္တရားကို မည္သူမွ် ဖံုးကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ သတင္းထုတ္ျပန္သူႏွင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းဌာနသာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ မရပဲ သိကၡာက်ဆင္းမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ေလမလား၊ ၀ါဒျဖန္႔သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ေလမလား ဟူ၍ စိုးရိမ္ပူပန္ ေနစရာမလို။ သူ႔အရွိန္ႏွင့္သူ မွန္လွ်င္ စံ၍ မွားလွ်င္ ခံရေပလိမ့္မည္။ အမွန္-အမွားကို ႏိုင္ငံ့အာဏာပိုင္တို႔က ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ အခ်ိန္ကုန္-ေငြကုန္ခံ၍ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္လည္း မလိုပါ။ လူထုကသာ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေစတနာ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပံုကို လူထုကသာ လက္ေတြ႔က်က် ခံစား သိရွိရေသာေၾကာင့္ အမွန္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္ မွန္-မမွန္ အစိုးရထုတ္ သတင္းစာမ်ားကို လူထုက မည္မွ် လက္ခံ ဖတ္ရႈေနသည္၊ အစိုးရ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ တီဗီမ်ားကို လူထုက မည္မွ် ၾကည့္ရႈေနသည္၊ အစိုးရထုတ္ စာေစာင္မ်ား မည္မွ် ေရာင္းေနရသည္ စသည္တို႔အား သုေတသနျပဳ စစ္တမ္း ေကာက္ယူသင့္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ “သစ္ မရွိခင္ စပ္ၾကား ၀ါးေပါင္းကြပ္” ဆိုသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ မေပၚထြန္းေသးမီ လူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔မွ ယခုကဲ့သို႔ လူထုအၾကား သတင္းျဖန္႔ခ်ိ ထုတ္ျပန္ေရးမ်ဳိး တႏိုင္တပိုင္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းကို ၀မ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။

လူထုအေပၚ ေစတနာထားသည့္ အလုပ္ဟူသည္ မည္မွ်ပင္ အခက္အခဲ ရွိေစကာမူ လူထု၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈကို မလြဲမေသြ ရရွိသည္ျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီ (၈)ရက္

Written by Lwin Aung Soe

January 8, 2008 at 1:27 am

၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္သစ္ အမွာစကား

leave a comment »

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

Written by Lwin Aung Soe

January 1, 2008 at 7:08 am