Save Burma

အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးမွ တတိုင္းျပည္လံုး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ခံစားရမယ္

Archive for the ‘ဧရာ၀တီ’ Category

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏိႈးေဆာ္မႈကို လ်စ္လ်ဴရႉ မေနသင့္

leave a comment »

ဧရာဝတီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏိႈးေဆာ္မႈကို လ်စ္လ်ဴရႉ မေနသင့္

Written by Lwin Aung Soe

January 20, 2009 at 1:56 pm

Did Than Shwe’s Grandson Kidnap Model?

with one comment

<!–

–>


Did Than Shwe’s Grandson Kidnap Model?


By WAI MOE Thursday, January 8, 2009

The Rangoon rumor-mill is frequently active, but this might be the juiciest story for years—a soap opera-style plot involving Than Shwe’s grandson, a celebrity model, a jealous ex-boyfriend and a sordid kidnapping.

Sources close to Burmese celebrities told The Irrawaddy that rumors have spread like wildfire around Rangoon in the last two weeks that Snr-Gen Than Shwe’s favorite grandson, Nay Shwe Thway Aung, 17, helped a friend, Aung Myo, kidnap his ex-girlfriend, celebrity model Wut Hmone Shwe Yee. The two allegedly abducted Wut Hmone Shwe Yee from an unknown location in mid-December and drove her to Nay Shwe Thway Aung’s house in Hlaing Thayar Township where they held her for three days.

(left to right) A free pass to medical school—Nay Chi Lin Let; Than Shwe’s favorite grandson, Nay Shwe Thway Aung; Kidnapped but released—Wut Hmone Shwe Yee

The teenage model’s friends apparently attempted to contact her during that time but could not locate her.

According to tabloid journals in Rangoon, model Wut Hmone Shwe Yee is currently the girlfriend of Burmese Hip-Hop star Sai Sai Khan Hlaing. Last year, a YouTube video clip of Sai Sai Khan Hlaing and Wut Hmone Shwe Yee was popular among Burma’s young internet users.

Private journals and magazines in Burma were reportedly refused permission by the Burmese censorship board to publish photos of the model for at least a week in late December after rumors of her kidnapping spread, according to members of the journalist community in Rangoon.

Rangoon-based Weekly Eleven published an interview with Wut Hmone Shwe Yee in its December 31 edition. However, no mention of any abduction was made.

Sources in Rangoon told The Irrawaddy that Wut Hmone Shwe Yee has taken out a lawsuit against Aung Myo. Nay Shwe Thway Aung has reportedly provided a lawyer for his friend.

Wut Hmone Shwe Yee declined to comment on the issue when The Irrawaddy contacted her by phone on Thursday, saying she was too busy.

Nay Shwe Thway Aung is currently studying at Yangon Institute of Technology in Rangoon and is known to be Than Shwe’s first and favorite grandson. He has often appeared in Burma’s state-run media alongside his dictator-grandfather at state ceremonies and on trips.

However, Nay Shwe Thway Aung is no stranger to controversy. In October, reports circulated that he had used influence to get his girlfriend, model Nay Chi Lin Let, enrolled in Institute of Medicine 1 in Rangoon.

Nay Shwe Thway Aung was also implicated in a drug scandal in Rangoon last May. Two of his friends, Burmese tycoon Maung Weik and a son of Lt-Gen Ye Myint, Aung Zaw Ye Myint, were arrested after a member of the Than Shwe family found some pills—thought to be ecstasy—on Nay Shwe Thway Aung’s person.

Maung Weik and Aung Zaw Ye Myint were charged with procuring and selling drugs.

Than Shwe’s son, Thant Zaw Shwe, was also at the center of a scandal in recent years when rumors spread that he was involved with certain Burmese celebrities and models.

This is not the first time a kidnapping plot has been associated with the families of Burma’s powerful military elite. In the late 1990s, rumors spread that Gen Ne Win’s favorite grandson, Kyaw Ne Win, and his friends had kidnapped Nandar Aye, a daughter of junta No 2 Vice Snr-Gen Maung Aye.

A few years later, in early 2002, Ne Win’s grandsons and his son-in-law were arrested and charged with treason.

“Sometimes, government intelligence services produce rumors as tactics of psychological warfare,” said a journalist in Rangoon who spoke on condition of anonymity. “Sometimes rumors come from rival groups among the ruling hierarchies.”

Copyright © 2008 Irrawaddy Publishing Group | http://www.irrawaddy.org

<!–

–>

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=14893

NB.  This full story of the post is intended for the readers who cannot visit the Irrawaddy website.

Written by Lwin Aung Soe

January 9, 2009 at 2:26 am

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ ႏွစ္သစ္သံႏၷိဌာန္

leave a comment »

ဧရာဝတီ

Tuesday, 06 January 2009 19:14 မင္းဇင္

အကယ္၍ သမိုင္းတေက်ာ့ ျပန္လည္ခဲ့ပါလွ်င္ အေပ်ာ္ရႊင္ ဆံုးသူမွာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ အလုပ္ျဖစ္၊ ေအာင္ပြဲရခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရက ကစားနည္းေဟာင္း၊ ဗ်ဴဟာအေဟာင္းမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ အသံုးခ်လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ကစားပြဲ အစီအစဥ္တြင္ ျမင္သာသည့္နည္းတခုမွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အင္အားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကို ေျပာင္အသံုးခ်ေနသည့္ တခ်ိန္တည္း၌ အျခားတဖက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးထိုးစစ္ဆင္ကာ အတိုက္ အခံမ်ားကို အင္အားခ်ိနဲ႔ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ဤသို႔ေအာင္ပြဲရရန္ေသခ်ာသည့္ နည္းနာမ်ဳိးကုိ တဖန္ျပန္လည္ အသံုးျပဳမည္ဟုေသခ်ာ ေနသည့္ကာလ၌ မလြဲမေသြ ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိေနသည္။ ပထမေမးခြန္းမွာ ၎တို႔၏ အႀကံအစည္ကို ဆန္႔က်င္တုန္႔ျပန္ရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေမးခြန္းမွာ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး စသည့္ ရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ မည္သို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း ဟူသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဘ၀ဆံုးပါးရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ၏ အေရးကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ ၎တို႔အနက္မွ ၂၃၄ ဦးသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အၿပီးတြင္မွ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၆၈ ႏွစ္စီ အသီသီး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပင္းထန္သည့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရျခင္းမွာလည္း စစ္အစိုးရက အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ “ဒီမို ကေရစီလမ္းျပေျမပံု” အဆင့္ ၇ ဆင့္၏ ပဥၥမအဆင့္ျဖစ္ေသာ လာမည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ သည့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားကို ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္သြားေစရန္ စစ္ဆင္ေရးတခု ဆင္ႏႊဲျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လူထုမ်ားအၾကား အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးေနေစရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလတြင္ အေၾကာက္တရား ႀကီးစိုးေန သည့္ ၀န္းက်င္တခု ဖန္တီးထားေရးသာ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထု အဖို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းေနေစေရးျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔ စစ္အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္ မဲခိုး၊ မဲလိမ္ ခ်ယ္ လွယ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်မႈမ်ားမွာလည္း အခ်ိန္မွန္မွန္ ထြက္ေပၚေနခဲ့ၿပီး ယခုတခါ ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုေန ျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းရွိ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား အဆိုအရ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီ မြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သူ၏ သံတမန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပင္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ စဥ္းစားေနသည္ဟု ဆိုလာသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံတို႔ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ကုလ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ဆက္ဆံရန္ ဖိအားမ်ား ေပးေနၾကသည္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပင္းထန္လာမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစရန္အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား ျပဳရန္လည္း တိုက္တြန္းနားခ်ေနၾကသည္။

သမိုင္းက တေက်ာ့ျပန္လည္လာၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနႏွင့္ ၎ကိုေထာက္ခံေန ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုမ်ား ေက်နပ္ေစရန္ ၀ွက္ဖဲတခ်ပ္ ထုတ္သံုးရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တခုမွာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။ အနီးစပ္ဆံုး ေမလ၊ သို႔မဟုတ္ ေနာက္အက်ဆံုး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလာဖြယ္ ရွိသည္။ ဤသို႔ လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စစ္အစိုးရအဖို႔ မ်က္ႏွာသာရလာစရာ အေၾကာင္း ရွိေနပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ ဘက္ေတာ္သား ေထာက္ခံေနသူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္ကို သူသိေနသည္။ မၾကာေသးမီက ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ပင္ ေထာက္ခံေျပာဆိုေပးရန္ ခပ္ခက္ခက္ ျဖစ္ေနၾကရသည္ မဟုတ္ပါလား။

အကယ္၍ စစ္အစိုးရကသာ ပါးနပ္လိမၼာပါက ကုလသမဂၢ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂန္ဘာရီ သို႔မဟုတ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ကို သူတို႔ဘက္ ပါလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုး ႏိုင္ပါေသးသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သံလုပ္ငန္းအေနျဖင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ လာမႈအေပၚ ေအာင္ျမင္မႈတခုသဖြယ္ ဂုဏ္ယူေနရန္ ရွိပါသည္။

ဤသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စနစ္တက် ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲေခ်မႈန္းေရး လုပ္ေနသည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ပါးနပ္စြာ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မလႊဲမေရွာင္သာ ေထာက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးလည္း ဆိုက္ေစႏိုင္သည္။

စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နည္းနည္းမွ် အေပးအယူမလုပ္ဘဲ လႊတ္ေပးလိုက္လွ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သိၾကသည္။ အကယ္၍ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးလိုက္လွ်င္ေသာ္မွ ေဒၚစုက ေရြးခ်ယ္ရခက္လွသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ႀကံဳရႏိုင္သည္။ စစ္အစိုးရကို ထပ္၍ ေ၀ဖန္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ေနာက္တႀကိမ္ အခ်ဳပ္ထဲ ျပန္၍ထည့္ထားခံရမည့္ တ၀ဲလည္လည္ သံသရာထဲ ျပန္က်ေရာက္သြားလိမ့္မည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးမွ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းလာရန္ မရွိ ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ႏိုင္သည္ ဆိုဦးေတာ့ စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရဆင္ထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေနအထားတြင္ တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာကို အတိုက္အခံမ်ားက မည္သို႔ တန္ျပန္ၾကမည္နည္း၊ အေရးအပါဆံုး ရလဒ္ ၂ ခုျဖစ္သည့္ “ႏိုင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး” ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ မည္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက မူအေပၚခိုင္က်ည္စြာ ရပ္တည္၍ ဤ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ အစြမ္းခြန္အားကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း မူအေပၚရပ္တည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ ခြန္အားအစြမ္းကို တဖန္ျပန္၍ ျပသရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေနေပၿပီ။

သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ ကသိကေအာင့္္ႏိုင္လွသည့္ အခ်က္ရွိေနသည္။ ၎အခ်က္မွာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက ခြန္အားအာဏာအျဖစ္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥကို အဓိကထားအေျခခံကာ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေရး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္အစိုးရက အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မေဆာင္ရြက္လွ်င္၊ အတိုက္အခံမ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳႏိုင္လွ်င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တျခား အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မူအရ တိတိလင္းလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ဤမဟာဗ်ဴဟာမွာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအၾကား မိမိက မွန္သည့္ဘက္မွ ရပ္တည္သည္ဟု ရဲရဲယံုၾကည္၍ စင္ေပၚက ေနႏိုင္ေသာ ဗ်ဴဟာတရပ္ ျဖစ္ရံုမွ်မက အေကာင္အထည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး ရလဒ္ ၃ ခု ရႏိုင္ရန္အတြက္ ကစားစရာ ၀ွက္ဖဲတခ်ပ္လည္း ျဖစ္ေနသည္။

ပထမတခ်က္မွာ တႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔အျပားရွိေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေအာက္ေျခအင္အားစုမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ျပန္လည္တက္ႂကြလာေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ႏိုင္႐ံုမွ်မက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေနာက္ဆုတ္၍ ခုခံစစ္ဆင္ေနကာ စစ္အစိုးရေနာက္က လိုက္၍ တုံ႔ျပန္ေန႐ံုသာ လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဘးဖယ္၍ ၾကည့္ေနၾကသည့္ တရား၀င္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားအတြင္း ျပန္၀င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံစကားေျပာရန္ အစဥ္သျဖင့္ ေရွာင္ဖယ္ေနခဲ့သည့္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ထြက္၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံလႊင့္ေနသည့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ေရဒီယိုဌာနမ်ားတြင္ ဤရပ္တည္ခ်က္ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုသင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထား ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားက မည္သို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးေျပာၾကား သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ အေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔၏လႈပ္ရွားမႈသည္ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနၿပီးသားဟု အလြယ္ ယူဆမထားသင့္ပါ။ သူတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး က်င့္၀တ္ ေရးရာအရ (မူအရ) ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းအျဖစ္ ရွင္းလင္းေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ျမႇင့္တင္သင့္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ အင္အား အေျခခံမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစ လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳထားၾကသည့္ တိုင္းရင္း သား အင္အားစုမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေရးကို ျပန္၍ စဥ္းစားလာၾကပါလိမ့္မည္။

စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ သူတို႔လိုလားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားထက္ မ်ားစြာနိမ့္ေနေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားၾကပါသည္။

ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) စသျဖင့္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားက သူတို႔ ၏ အဆြယ္အပြားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတဆင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ၾကရန္ ျပင္ဆင္မႈ ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ေသာ္ လည္း စစ္အစိုးရ အလိုက် သူတို႔က ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးလိုက္ရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္ရေလေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ေစ ပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔၏လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား လက္နက္ျဖဳတ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာသည့္အခါ စဥ္းစားစရာ အခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနပါလိမ့္မည္။

အတိုက္အခံ အဖြဲ႔မ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျငင္းပယ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႔မ်ားက လည္း ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရေစႏိုင္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကစားႏိုင္မည့္ အခြင့္ အေရးတရပ္လည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ စစ္အစိုးရက NLD ကိစၥႏွင့္ လံုးပန္းေနရင္း အခ်ိန္ကုန္ေစမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္လာမည့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး အစီအစဥ္ကို အံတုဆန္႔က်င္ခြင့္ ႀကံဳေစမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေန ႀကံဳရပါက စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ကို ပိုမို ရႈပ္ေထြးခက္ခဲလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုးဆံုး အေနအထားအရ ဆိုလွ်င္ တခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ပင္ ရွိေနသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အင္အားေကာင္းသည့္ ၀၊ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေျခခ်ေနၾကသည့္ တ႐ုတ္ -ျမန္မာ နယ္စပ္၏ ျပန္လည္ေပါက္ကြဲလုနီး အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာ့အေရးကို ပိုမို သတိႀကီးႀကီးထား ကိုင္တြယ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ က်င့္၀တ္ေရးရာအရ အေပၚစီးယူ၍ သပိတ္ေမွာက္သည့္ ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား ရလာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္တခုမွာ ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုမ်ားအေပၚတြင္ သိသိသာသာ ဖိအားျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ “လမ္းျပေျမပံု” ကို ျမန္ျမန္အဆံုးသတ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသာ လုပ္ေစခ်င္ေနုေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနႏွင့္လည္း စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ဖြယ္ ရလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဤအေျခအေနမ်ားအားလံုး သက္၀င္ ျဖစ္ေပၚမလာမီ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေပ်ာ့ေျပာင္း ညင္သာမႈျပသရန္ လိုေနပါေသးသည္။ စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုတခုလံုးကို လံုး၀ျငင္းပယ္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို လည္း ေသခ်ာရွင္းလင္း ေျပာျပထားသင့္ပါသည္။

အကယ္၍ စစ္အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ သေဘာတူလာခဲ့ပါလွ်င္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုကို ေထာက္ခံရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါ သည္။ ထိုမွ်မက အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားက ႏိုင္ငံတကာ၏ စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို မကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းလည္း ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းစြာ ေျပာထားသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္လာေနၿပီး ပိုမို ခက္ခဲၾကပ္တည္းသည့္ ကပ္ေဘးဆိုက္ေနရၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ဤသို႔ အကူအညီမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ား အားလံုးကိုၿခံဳလွ်င္ ယခုအေျခအေနသည္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္ က်င့္၀တ္ေရးရာအရ အျမင့္ ဆံုးေနရာကို ယူ၍ သိမ္းပိုက္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အသာစီးရေနမႈကို  ခြန္အားအာဏာႏွင့္ အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေရြးခ်ယ္လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည့္ အေရးမွာ မလြယ္ကူလွပါ။ စစ္အစိုးရက နည္းမ်ဳိးစံုသံုး ညစ္ပတ္၍ အတိုက္အခံအင္အားစု မ်ားကို ၿဖိဳခြင္းေခ်မႈန္းမႈႏွင့္ ႀကံဳရႏိုင္ပါေသးသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာေ၀ဖန္သူမ်ားက ဤနည္းဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားအတြက္ အသစ္မဟုတ္လွေၾကာင္း၊ အမွန္တရားဖက္က ရပ္သည့္မူကို ကိုင္ၿပီး ကစားခဲ့သည့္ ကစားပြဲတြင္ ယခုတိုင္ ရႈံးနိမ့္ေနရေသးေၾကာင္း ဆိုလာႏိုင္ပါေသးသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပသခဲ့ၿပီး အက်ဳိးမျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္မွာ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ မွန္ကန္သည့္၊ မူအရမွန္သည့္ အေပၚစီးအေနအထားကို ယူ၍ ပါးနပ္စြာ လူ အမ်ား လက္ခံလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဤမူကို မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း၍ အခ်ိန္ကိုက္ ေသခ်ာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ပူးေပါင္းဆက္စပ္မႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္သည္ပင္ အတိုက္အခံမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆံုး ပင္မ ခြန္အားအာဏာျဖစ္ၿပီး ဤလမ္းအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္ မည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ သံႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

မင္းဇင္ေရးသားသည့္ New Year’s Resolutions for the NLD ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

ကိုမင္းဇင္သည္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာသတင္းေထာက္ တဦးျဖစ္ၿပီး ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ (ဘာ့ကေလ) သတင္းစာပညာ ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကား ပို႔ခ်ေနသည့္ဆရာ ျဖစ္ပါသည္။

http://www.irrawaddy.org/bur/index.php?option=com_content&view=article&id=563:2009-01-06-12-16-18&catid=14:2008-10-21-07-40-03&Itemid=25

မွတ္ခ်က္၊  ဧရာဝတီသို႔ ဝင္ဖတ္၍ မရႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

Written by Lwin Aung Soe

January 7, 2009 at 4:21 pm

Restless Souls of the Irrawaddy Delta

leave a comment »

<!–

–>


Restless Souls of the Irrawaddy Delta


By SAW YAN NAING Friday, January 2, 2009

A chilling sound reverberates these nights through many of the villages of the cyclone-devastated Irrawaddy delta—the metallic clang of an iron bar beaten by soldiers to drive away the spirits of the drowned that many believe roam through the region.

Soldiers stationed in Laputta Township said they had been assigned to strike iron bars after dark to reassure villagers who claim they are seeing the ghosts of people who died in Cyclone Nargis.

A typical scene of destruction in the Irrawaddy delta (Photo: AFP)

Burmese Buddhists traditionally hold two religious ceremonies—Yat Lae Hsun and Thet Pyauk Hsun—to ensure the release of the souls of deceased family members.Mass ceremonies were held for the thousands who died in Cyclone Nargis—yet villagers in many part of the devastated delta claim seeing the restless ghosts of cyclone victims.

“Villagers told me they heard ghosts shouting almost every night around midnight,” said a visitor to Laputta Township.

She said that during her stay in one village people claimed they were being visited by the spirits of dead relatives and friends asking for help.

A report on the Web site of The Seattle Times, quoted a 30-year-old Laputta woman who described how she had seen her dead husband.

He appeared to her one evening as a blurry image on the path he had normally taken home from work, she said. The image waved to her.

“The hair on my arms stood up at once,” she was quoted as saying. “That’s my husband.”

The Web site said the woman wiped away her tears as she said: “I could only go to a monk to save his soul so his next life will be a good one.”

Even soldiers assigned to reassure nervous villagers are reporting strange encounters.

One, attached to the 66th Light Infantry Division, said he heard a woman’s voice crying: “Help me, please, help me… I’m here, Ko Pe Than!”

Another said he heard the voice of a girl who died in the storm cry out: “Mother, I’m here! Please, help me!”

Soldiers report seeing mysterious lights flashing and hearing voices around the isolated seaside village of Konegyi.

The “ghost sightings” are attributed by some NGO workers and medical personnel working in the delta to the mental trauma suffered by cyclone survivors, who lacked proper post-disaster counseling.

One inhabitant of Mondinelay village, in Bogalay Township, one of the hardest-hit areas, said: “In the evening, if there is a heavy wind or rain, some people start crying, while others begin laughing. They are like mad people.”

Copyright © 2008 Irrawaddy Publishing Group | http://www.irrawaddy.org

<!–

–>NB. This post is specially for those who cannot visit the Irrawaddy website.

Written by Lwin Aung Soe

January 2, 2009 at 4:36 pm

Rangoon Bomb Blast (25-9-2008)

leave a comment »

Photo – Nicknayman, AljaeeraMizzima, AFP and IHT.

Rangoon Bomb Blast

Explosion in Myanmar on Anniversary of Crackdown New York Times, United States –

Bomb blast in Rangoon amidst tight security Independent Mon News Agency, WA

Blast in Burma’s Rangoon Injures Three – Kyodo RedOrbit, TX –

Burma: Deadly bomb attack in Rangoon on protest anniversary آكي, Italy –

Myanmar explosion injures seven United Press International –

Bomb blast in Yangon injures seven (Roundup) Monsters and Critics.com –

Bomb goes off in Rangoon Turkmenistan News, Turkmenistan –

MOST E-MAILED RTT News, NY –

Bomb explodes in Burma on anniversary of government crackdown Times Online, UK –

Six injured in Myanmar bomb blast: police AFP –

Yangon blast wounds 4 as protest anniversary looms Reuters UK, UK –

Yangon bomb wounds 4 as protest anniversary looms Boston Globe, United States –

Bomb blast in Rangoon injures seven Bangkok Post, Thailand

Explosion hits Rangoon on anniversary of protests InTheNews.co.uk, UK –

Yangon bomb wounds 4 as protest anniversary looms Swissinfo, Switzerland –

Blast rattles Yangon on anniversary eve CNN International –

Small explosion hits Burma’s capital Radio Australia, Australia –

Explosion hits Myanmar city GulfNews, United Arab Emirates

6 hurt in Myanmar bomb blast–police Inquirer.net, Philippines –

Blast rocks central Yangon Aljazeera.net, Qatar –

Blast injures three in Yangon: police The News International, Pakistan –

Blast in central Yangon, one injured – witnesses Reuters India, India

Bomb Blast in Rangoon Park Injures Three The Irrawaddy News Magazine, Thailand –

……………………..
ဧရာဝတီ- အင္တာနက္ မဂၢဇင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဗံုးကြဲၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရး ထပ္မံတင္းက်ပ္

ေအးခ်မ္းေျမ့ | စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈
လက္ရွိရန္ကုန္တြင္ လံုၿခံဳေရးအေနျဖင့္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေနရာ အႏွံ႔ ခ်ထားၿပီး အေဝးေျပးကားဂိတ္ မ်ားတြင္ ရွာေဖြေရးမ်ား တင္းက်ပ္စြာ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္ဟု ရဲ ဝန္ထမ္း တဦးကေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ထဲတြင္လည္း ကားလမ္းမ်ားကိုပိတ္ ကာ ရွာေဖြေရးမ်ား … အျပည့္အစံုသို႔

……………………

ေခတ္ၿပိဳင္ – ဂ်ာနယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား၊ လူအခ်ဳိ႕ဒဏ္ရာရ

NEJ/ ၂၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။        ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအတြင္း ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီ (၄၅) မိနစ္ခန္႔က ေပါက္ကြဲမႈတခုျဖစ္ပြားၿပီး အနည္းဆံုး လူ (၃) ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာသည္။ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ …
…………………….

ဗံုးေၾကာင့္ လူ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ၍ ေဆး႐ံုေရာက္လာဟု အေရးေပၚ လူနာဌာနေျပာ

မဇၩိမသတင္းဌာန

ၾကာသပေတးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 25 2008 16:43 – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။     ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံအနီး ၾကာသပေတး နံနက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတြင္ လူအေသအေပ်ာက္မရွိပဲ လူ ၄ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိသြားသည္ဟု ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီး အေရးေပၚျပင္ပလူနာဌာနမွ အေျပာအရ သိရသည္။

ၾကာသာပေတးေန့နံနက္ ၁၀း၄၀ က လူစည္ကားရာ ျမိဳ့လယ္ေခါင္ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္တြင္  ဗံုးတလံုးေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္သည္။

“ေသတာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒဏ္ရာရတာ အားလံုးေပါင္း ၄ ေယာက္ပဲ၊ နာမည္ေတြေတာ့ မသိဘူး” ဟု ေဆးရံုၾကီးမွ တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းတဦးက မဇၩိမကို ေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖဆိုခြင့္မရွိသျဖင့္ အေသးစိတ္ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္…..

…………………………..

more

…………………………

Written by Lwin Aung Soe

September 25, 2008 at 3:52 pm

Request mail from Irrawaddy website due to cyber attack; Hoping to defeat hackers soon

leave a comment »

Dear Friends and Subscribers,

Our Web site has been crippled and disabled by DDoS attacks since Wednesday.

Many in the Burmese community—both inside and outside Burma—believe that the military authorities are behind the cyber attack. Our Web hosting companies have been assisting us day and night tracing IP addresses to identify the cyber criminals.

If the junta’s paid stooges are indeed involved in these attacks, then we have learned a lesson—that the “powers that be” in Naypyidaw are nowadays well armed and more sophisticated.

Exiled media organizations, including The Irrawaddy, believe that foreign agents and cyber criminals have been hired to attack exiled Burmese Web sites.

We have offered our solidarity to fellow media Web sites, including the Democratic Voice of Burma and New Era Journal. They too have been badly crippled by the DDoS attacks.

However, we are not giving up and we will never give up. This is not a personal attack on the journalists and editors at The Irrawaddy—it is an attack on independent journalism and press freedom. The military junta is determined to prevent the flow of information in and out of Burma.

The attack will only make us more determined to focus on our mission—to bring you the truth from Burma and the region.

We will continue to provide our regular columns and timely news and analysis to you. You can now read The Irrawaddy news at a temporary site: http://theirrawaddy.blogspot.com.

We would like to express our sincere thanks to friends who helped us immediately by providing technical advice and consultancy to recover our site. Our special thanks go to Internews in Chiang Mai and SEAPA in Bangkok. We also would like to thank our readers and colleagues who sent messages of support and advice.

We would like to ask our readers for any support, technical advice or expertise they can lend us. As we are now rebuilding our site, using mirror sites and changing our Web hosting, we would also like to invite interested donors to contribute to our work.

Thank you.

The Irrawaddy

Online donations:
donations@irrawaddy.org
information@irrawaddy.org

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Dear Irrawaddy subscribers,

We regret to inform you that the Irrawaddy Web site is still unavailable due to a severe attack that has also targeted a number of other exiled Burmese media groups.

We attempted to redirect Irrawaddy readers to a mirror site, but that site has also come under attack. Our technicians worked until 2 a.m. to correct the problem, but finally had to take both sites offline.

Unfortunately, we still don’t know when we will be able to return to regular service. We have been informed by the company that hosts our Web site that the attack was severe and sophisticated, and will resume immediately if we attempt to restore service.

As a temporary measure, we will be posting online content on a new blog, http://theirrawaddy.blogspot.com, until further notice. Please visit this site for updated news and other regular features.

For news in Burmese, please visit http://theirrawaddyburmese.blogspot.com.

We have also received reports that Internet speeds in Burma have been very slow since Wednesday, and that Internet cafes in Rangoon have come under heavy surveillance, with police and officials checking customers’ ID cards and monitoring Internet use.

These developments come on the anniversary of last year’s monk-led uprising known as the “Saffron Revolution.” At the height of the crackdown on peaceful demonstrations, the Burmese regime stopped all Internet traffic into and out of the country to stem the flow of information about atrocities being committed by the army and security forces.

We would like to assure Irrawaddy readers that we will make every effort to keep you informed of the situation inside Burma. We thank you for your patience and continued support.

The Irrawaddy

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

The Irrawaddy Hopes to Defeat the Hackers Soon

Posted by The Irrawaddy Magazine | Friday, September 19, 2008 | | 0 comments »

By SAW YAN NAING

The online news service of The Irrawaddy remained paralyzed by a cyber attack on Friday, although technicians expressed optimism that it would be back in operation by Monday.

Three other Burmese exile news operations that also fell victim to the attack restored their services on Friday, leading to hope that The Irrawaddy Web site would also soon be again accessible.

The attack knocked out The Irrawaddy service on Tuesday and also struck the Oslo-based Democratic Voice of Burma and the New Era Journal, based in Bangkok. All were intermittently put out of action.

The three opposition news services, operated by Burmese exiles, were hit by a “distributed denial-of-service”, or DDoS.

A DDoS attack creates a “traffic jam” at the entry to a Web site as masses of fake, robot “visitors” try to access it.

INET, the second largest host server in Thailand, confirmed that The Irrawaddy Web site, http://www.irrawaddy.org, had been disabled by a DDoS attack since September 17, the day before the 20th anniversary of the mass anti-government demonstrations in Rangoon on September 18.

The CAT Telecom Public Co. Ltd and some ISPs blocked The Irrawaddy Web site as a “danger zone.”

One consultant, who requested anonymity, said: “Usually, it only impacts the targeted Web site, but it is possible that Internet infrastructure will be affected on a wider scale when many Web sites are under attack at the same time on the same national network.”

The Irrawaddy’s “mirror site,” http://www.irrawaddymedia.com, was also disabled by DDoS.

Rangoon visitors to The Irrawaddy Web site reported on Friday that they could access it by setting new proxy servers.

A DDoS attack is orchestrated by an aggressor hiring a hacker who claims the power to control thousands of PCs around the world with the ability of using them to attack a Web site. Fees for the services of the hacker vary according to the size and duration of the attack, but usually start at around US $500, according to one technician.

Win Thu, The Irrawaddy’s office manager, who also oversees its technical team, said the attack that struck the company’s Web site appeared to have been targeted by such a hacker. The nature of DDoS made it likely that the attack would be limited in duration, he said.

Aye Chan Naing, DVB’s chief editor, said his organization received several phone calls and anonymous e-mails two months ago, claiming cyber attackers were Burmese technicians who had trained in Russia.

“The Burmese authorities want to block the flow of information to the outside world,” he said. “But I don’t think they can do it for a long time.”

Exiled media groups, bloggers, reporters inside Burma and citizen journalists played major roles in the reporting on the Buddhist monk-led uprising in September 2007, highlighting the brutal suppression of the monks and their supporters in the streets of Rangoon.

Recently, the regime has tightened its watch over Internet cafes in Rangoon. In some Internet cafes, users have to show their ID, while informers observe students playing video games. Buddhist monks complain that they are treated like criminals if they are seen using the Internet.

http://theirrawaddy.blogspot.com/

Written by Lwin Aung Soe

September 19, 2008 at 1:31 pm

Posted in ဧရာ၀တီ

Irrawaddy / Khit Pyaing: website URL for temporary use

Dear Irrawaddy readers

We regret to inform you that the Irrawaddy Web site has been disabled since yesterday due to an attack that has also targeted a number of other exiled Burmese media groups.

This afternoon, our technical staff confirmed that our IP address has been blocked by a distributed denial-of-service (DDoS) attack. Our technicians are now working to fix the problem.

Tomorrow is the first anniversary of the monk-led uprising known as the “Saffron Revolution.” We have received reports that Internet speeds in Burma have been very slow since yesterday, suggesting that there has been a concerted effort to prevent information from going into or out of the country.

We hope to be able to restore full service as soon as possible and will keep you informed of any further developments.

The Irrawaddy

* www.irrawaddymedia.com is a mirror site of http://www.irrawaddy.org

…………………………………………………………..

From Khit Pyaing to readers,

Dear readers: Here’s the temporary Khitpyaing Blog as the original site in still under maintenance. However, we will keep you informed when the original site is up and running. Sorry for the convenience.

http://newera.iblogger.org/

…………………………………………

Websites of three Burmese news agencies in exile under attack

Zarni

Mizzima

Wednesday, 17 September 2008 21:02

Chiang Mai – The websites of three Burmese news agencies in exile – the Democratic Voice of Burma, The Irrawaddy and the New Era Journal – almost simultaneously have come under persistent and severe Distributed Denial of Services attack, leading to the websites becoming inaccessible since Wednesday afternoon.

DDoS attacks flooded the communication channel of web servers with data to an extent that the sites could no longer handle it. The attack is a blatant attempt to disable websites, by overwhelming the sites with information requests so that it cannot respond to regular traffic.

Surfers said the websites of the three Burmese news agencies had failed to respond to their request since Wednesday afternoon.

“It is pretty certain that we are under attack. We have been attacked at about 11 a.m. today,” Toe Zaw Latt, chief of DVB Thailand bureau told Mizzima.

Similarly, the Chiang Mai based ‘The Irrawaddy’ said its website has been facing problems since Tuesday evening.

“But technically, we could confirm it only today that we are being attacked,” Aung Zaw, Editor-In-chief of ‘The Irrawaddy’ told Mizzima.

The Bangkok based ‘New Era Journal’ also confirmed that its website had been facing an attack where surfers were unable to access the site.

The attack is the second for the Oslo based DVB in the past three months, after its website was down for several days due to a similar attack in July.

In July the Burmese website of Mizzima News, another Burmese news agency based in New Delhi, India, also suffered a similar DDoS attack.

The webmaster of the DVB said, it is difficult to determine the level of the attack and it is also difficult to predict when the sites will be accessible again.

“Though we do not know who is behind the attack, it is certain that the attacks are targeted,” Toe Zaw Latt said.

http://www.mizzima.com/news/regional/1052-websites-of-three-burmese-news-agencies-in-exile-under-attack.html

Written by Lwin Aung Soe

September 18, 2008 at 1:51 am