Save Burma

အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးမွ တတိုင္းျပည္လံုး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ခံစားရမယ္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူကုိ ေသြးခြဲေနသူ မိစွာၦတစ္ဦး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တပ္္မေတာ္၏ အထြပ္အထိပ္ရာထူး ေနရာကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး စစ္အာဏာရွင္အျဖစ္ ဆိုးသြမ္း မင္းမူ ေနျခင္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအတြက္ အလြန္ဆိုးရြား သည့္ ငရဲခန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္မွာ ကမာၻ သိျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခါတြင္ ေနာက္ထပ္ေမးစရာ ေမးခြန္းတစ္ခု ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုေမးခြန္းမွာ စစ္အာဏာရွင္ ဦးသန္းေရႊေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားေရာ အက်ိဳးေက်းဇူး တစံုတရာ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိေနသလားဆိုေသာ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္အား အင္အားႀကီးမားစြာ ဖြဲ႕စည္းေနသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မလိုေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ လူငယ္မ်ားစြာ တပ္မေတာ္တြင္ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိေတြ ျဖစ္လာၾကသည္။ ရာထူးေတြ၊ ၾကယ္ပြင့္ေတြႏွင့္ ခန္႔ညားလာၾကသည္။

စစ္အေဆာင္အေယာင္ေတြႏွင့္ သာယာလာၾကသည္။ ထိုအခါတြင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ရင္တြင္းကိန္းေအာင္းေနသင့္ေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္သည္ ေ၀၀ါးေပ်ာက္ကြယ္လာသည္။ တပ္မေတာ္သားဆိုသည္မွာ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၏ လံုၿခံဳမႈအတြက္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ရမည့္ လူတန္းစားဆိုေသာ ပင္ကိုယ္အသိထက္ ရာထူးဌာနမ်ားေနာက္ တေကာက္ေကာက္ လိုက္တတ္လာၾကသည္။ အာဏာရွင္ဦးသန္းေရႊႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ား ခ်ီးေျမွာက္တာ၊ ေျမွာက္စားတာ ခံရေရးအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ေသနတ္ကိုင္ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိငယ္တို႔သည္ Hand Phone ကိုင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားေလး တ၀ီ၀ီႏွင့္ ယူနီေဖာင္းမတြန္႔မေၾက သြားလာေနရေသာ ဘ၀ကို တပ္မက္ လာၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ လက္ေအာက္တြင္ အလူးအလိမ့္ ငရဲခံေနရေသာ္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး ေန၍ကား ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ စစ္အစိုးရအား မည္မွ်မုန္းတီးေသာ အတိုက္အခံ အျမင္ရွိသူပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ တပ္မေတာ္မရွိဘဲ ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေသအခ်ာ လက္ခံရမည္သာ။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔စကားေတြအတိုင္း ျပည္သူတို႔၏ အေမြတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားတို႔သည္ ျပည္သူ႔မိခင္မ်ားက ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား တစိတ္တ၀ွမ္းတည္း မျဖစ္ႏိုင္ရပါသနည္း။

အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက စစ္သားမ်ားကို မုန္းတီးေနၾကပါသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားအားလံုးကို ဆရာႀကီး ဦးသန္းေရႊက ၾကားကြက္ေရႊ႕ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းဆိုေသာ္ အာဏာကို တည္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အကြက္ျမင္လွၿပီး ပါးနပ္လွေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊက တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ခံုးေမႊးမ်ားေပၚတြင္ စႀကၤံန္ေလွ်ာက္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊသည္ အဂၤါရုပ္အားျဖင့္ သမာသမတ္ မရွိသလို ခန္႔ညားထည္၀ါေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ ဟန္ပန္မ်ိဳးလည္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူတို႔၏ အတြင္းစိတ္ကို နားလည္ၿပီး ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသည့္ ေနရာတြင္မူ ပါးတာမွ လွပ္ေနတာပဲဆိုေသာ အမ်ိဳးအစားထဲက ျဖစ္သည္။

၎၏ေနရာကို ထိပါးလာႏိုင္သည္ဟု သတိျပဳမိသည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႕ကို ရက္ရက္စက္စက္ စေတးခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖိအားေတြကို ရင္မဆိုင္ရေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆိုေသာ ရာထူးေတြခန္႔ၿပီး လူမိုက္ငွားသည္။ ၎သည္ အရပ္စကားႏွင့္ေျပာလ်င္ ခ်ိန္းရိုက္တတ္ေသာ လူမိုက္မ်ိဳးမဟုတ္။ ထိုသို႔ေသာ လူမိုက္ေတြကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္တတ္ေသာ masterBrain လူမိုက္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊသည္ အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ အရာရွိေလးေတြ ေမြးထုတ္ေပးမည့္ စီမံကိန္းကို စနစ္တက် ႀကံေဆာင္သည္။ ၎တို႔ခံစား၊ စံစားေနသည့္ စည္းစိမ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက အရိုးအရင္မွ်ပင္ မရွိေသာ ခံစားခြင့္ေလးေတြ ေပးထားသည္။ က်န္ေသာျပည္သူမ်ားကို ဆင္းရဲငတ္ျပတ္ေနေအာင္ ထားထားသည္။

ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ေပါက္စေလးေတြ ရေန၊ ခံစားေနေသာ အခြင့္အေရးေတြထက္ ပိုၿပီးရေနသလိုမ်ိဳး ျပည္သူေတြ ထင္ေအာင္၊ ျမင္ေအာင္ ကစားကြက္ခင္းျပသည္။ ထိုအခါတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိငယ္မ်ားကို ျပည္သူေတြက အျမင္မၾကည္ေတာ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ ၎က တိုက္ရိုက္ေပးျခင္း မရွိဟုဆိုေသာ္လည္း သြယ္၀ိုက္ေသာ ခိုင္းေစမႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူေတြ ပိုၿပီးနာက်ည္းေစမည့္၊ ေဒါသထြက္ေစမည့္ တာ၀န္မ်ားကို စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေခၽြးတပ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ လူငယ္စစ္သားေတြ စုေဆာင္းျခင္းမ်ိဳးေတြ မလုပ္မေနရ လုပ္ရမည္ဟု တပ္မေတာ္မွ အရာရွိေတြကို အမိန္႔ေပးသည္။ ထိုအခါ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား အမုန္းတရားမွာ ပို၍ပို၍ ႀကီးထြားလာေတာ့သည္။ ထိုအေျခအေနကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ရာဇပလႅင္ထက္မွ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး ၾကည့္ၿပီး သေဘာက်ေနေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္တပ္ႏွင့္ျပည္သူ လက္တြဲႏိုင္ျခင္း မရွိေလေလ၊ သူ႔အဖို႔ အာဏာတည္ၿမဲေလေလ မဟုတ္ပါလား။

တပ္မေတာ္၏ အရာရွိမ်ားကိုသာမက အစိုးရရံုးမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အက်င့္မပ်က္ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္သည္။ လာဘ္စားသည္။ ေတာင္းသည္။ အဂတိလိုက္စားသည္။ ထိပ္ဆံုးအရာရွိႀကီးေတြကအစ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ ရံုးေစအထိ ပိုက္ဆံေပးမွ ေစတနာထားသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲတစ္ဦးအေနႏွင့္ မသိဘဲ မေနပါ။ သိသိႀကီးႏွင့္ ထိုသို႔မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းထြင္ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ေလေလ၊ စည္းလံုးမႈ အားနည္းေလေလမို႔ ဦးသန္းေရႊႀကီး သေဘာေတြ႕စရာ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ တကယ္ေတာ့ စည္းလံုးၿပီး နားလည္မႈရွိေသာ ခိုင္မာသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုထက္ ပ်က္စီးယိုယြင္းၿပီး စည္းကမ္းပ်က္ေနသည့္ ျခစားေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကို ပံုသြင္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူသည္ မဟုတ္ပါလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေသြးေခ်ာင္းစီး လူသတ္ပြဲမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္လ်က္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသြးေအးေအးႏွင့္ ရက္စက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သနည္း။ အေျဖကရွင္းပါသည္။ ၎အေနႏွင့္ ဆူးေလေစတီေတာ္ေရွ႕ လမ္းမမ်ားတြင္ ေသနတ္တကားကားႏွင့္ ယမ္းသမ္းပစ္ခတ္ေနသည့္ စစ္သားမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက စက္ဆုပ္ရြံရွာေသာ မ်က္၀န္းမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ေနၾကသည္ကို အရသာေတြ႕လြန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ျပည္သူ အမုန္းပြားေလ၊ ပ်က္စီးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးကို စိတ္တိုင္းက် ပံုသြင္းရန္ လြယ္ကူေလဆိုသည္မွာ ဦးသန္းေရႊကဲ့သို႔ မသမာသည့္ေနရာတြင္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ပါရမီရင့္သန္သူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ မသိစရာ မရိွပါ။ ယခုေတာ့ အရာအားလံုးသည္ ၎၏စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

လူမိုက္ကံေကာင္းဆိုသည့္ စကားအတိုင္း ၎အား ဆန္႔က်င္ေသာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ သဘာ၀ေဘးေတြ၊ စီးပြားပ်က္ကပ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာရံုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့။ ထိုအခါတြင္ နဂိုကတည္းက စည္းလံုးမႈ မရွိေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ခေလာက္ဆန္ရန္ ပိုၿပီးအခြင့္သာလာေတာ့သည္။ တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ရုရွားတို႔ကို အေဖေခၚၿပီး ေပါင္းလိုက္သည္။ ေတာ္ရံုအင္အားရွိေသာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ၀င္စြက္ဖက္ရန္ ေနာက္တြန္႔သြားေတာ့မည္ကို လူပါးႀကီးကိုသန္းေရႊက ေနာေၾကေနေလေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ အမ်ားသိၿပီးသည့္အတိုင္း ဆန္႔က်င္ဖက္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ တရားမွ်တမႈ၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈတို႔ လံုး၀မရွိေသာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားကုိ တံခါးပိတ္ခ်မွတ္ေစသည္။ ရဟန္းေတာ္တို႔အား ေသြးေအးေအး သတ္ျဖတ္ေစၿပီးေနာက္ အတိုက္အခံတို႔ကို ေသြးေအးေအး ႏွိပ္ကြပ္ေစျပန္သည္။

တစ္ဖက္က လမ္းေတြေဖာက္၊ တံတားေတြေဆာက္ေၾကာင္း အသံေကာင္းဟစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ေတာ့ အစြယ္ေငါေငါႏွင့္ ဘီလူးသရုပ္ကို အမွန္အတိုင္း လွစ္ျပေနေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၎အေပၚ လံုး၀မလိုလားသည္ကို အေသအခ်ာ သိရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ထက္ပိုၿပီး သိထားသည့္အခ်က္မွာ ထိုသို႔မုန္းတီးေနမႈျဖင့္ ၎အားထိပါးေအာင္ မည္သို႔မွ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္တည္း။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔သည္ မစည္းလံုးၾကပါ။

ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသည္ ကုပ္ေသြးစုပ္ ခ်ယ္လွယ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ႀကီးအား ဖယ္ရွားေရးအတြက္ တပ္မေတာ္၏ လက္နက္အားကိုး တုန္႔ျပန္မႈကို မတြန္းလွန္ႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈ မရွိဘဲႏွင့္ ၎တို႔အား အရိုးအရင္းမွ် ခ်ေကၽြးၿပီး နယ္ရုပ္မ်ားသဖြယ္ စိတ္တိုင္းက် စေတးေနေသာ ဦးသန္းေရႊကို မဖယ္ရွားႏိုင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်င္း၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိခ်င္း ေနရာလုၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲၾကသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ အကဲစမ္းၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ စည္းလံုးမႈဆိုသည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အဘိဓာန္တြင္ နားလည္ရခက္ေသာ စာလံုးျဖစ္လာသည္။ သာသူစား စိတ္ဓာတ္ေတြျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးပါ နိမ့္က်လာသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ စစ္အာဏာရွင္တစ္ဦးအားသက္တမ္းရွည္ေစမည့္ ေလာင္စာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရံႈးေနျခင္းမွာ မေကာင္းပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊလို အာဏာရူးတစ္ေယာက္ စင္ေပၚေရာက္ေနတာ မေကာင္းပါ။ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔က ျမန္မာအစိုးရကို ကာကြယ္ေနတာ မေကာင္းပါ။

သို႔တိုင္ေအာင္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ေသြးျဖင့္ ဖြဲ႕တည္ထားေသာ တပ္မေတာ္တို႔ စည္းလံုးမႈ ၿပိဳကြဲေနျခင္းသည္ မေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ေသြးခ်င္းနီးၿပီး ေက်ာခ်င္းကပ္ရမည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ ျပည္သူႏွင့္စစ္တပ္ ရန္ေစာင္ၿပီး အျမင္မၾကည္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊလို လူ႔အႏၶေတြ ေကာင္းစားဖို႔ စားေပါက္ထြင္ေပးသလိုသာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊသည္ အမွန္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ လူယုတ္မာႀကီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္မွာ မညီမညြတ္ႏွင့္ ေသြးကြဲၿပီး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈမရွိတတ္သည့္ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယိုယြင္းမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ စိတ္ဆိုးစိတ္ညစ္မ်ား လြင့္စဥ္သြားၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ခ်စ္ၾကည္စြာလက္တြဲႏိုင္မည့္အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊကဲ့သို႔ မသူေတာ္မ်ားအတြက္ ဇာတ္သိမ္းခန္းသည္ အမွန္ပင္ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ အလြန္ကြာေ၀းေသာ အနာဂါတ္တြင္ ရွိမေနပါေစႏွင့္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေတာင္းဆုတစ္ခု ျပဳမိပါ ေတာ့သည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ ( လူထုအသံ )

http://www.peoplemediavoice.com/shoot-article/2008-12-02-10-20-11.html

Written by Lwin Aung Soe

December 2, 2008 at 3:46 pm

%d bloggers like this: