Save Burma

အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးမွ တတိုင္းျပည္လံုး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ခံစားရမယ္

Archive for October 20th, 2008

ဓမၼႏ ၱရာယ္ အစစ္အမွန္မွာ ဒုစရိုက္သမား

leave a comment »


အဓမၼအေပၚ ဓမၼက လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ သဘာဝ၏ အာႏုေဘာ္အရ ပြင့္ထြန္းလာသည္။

(ဦးေရႊေအာင္ ေရးသည့္ “ဗုဒၶ – ေလာကသားတို႔၏ အႏိႈင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္” စာအုပ္မွ)

အဓမၼသည္ ဒုစရိုက္တရား ျဖစ္သည္။ ေလာက၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ ဟန္႔တား ဖ်က္ဆီးၿပီး မေကာင္းက်ဳိးမ်ားကိုသာ ျဖစ္ထြန္းပြားမ်ားေစသည့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ ျဖစ္သည္။ အတၱ လြန္ကဲမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။
အဓမၼ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ ဓမၼ ျဖစ္သည္။ ဓမၼသည္ သုစရုိက္တရား ျဖစ္သည္။ ေလာက၏ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားကိုသာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေစသည္။ ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မေကာင္းသည္မ်ားကို တားျမစ္သည္။
လူ႔ေလာကတြင္ အဓမၼသည္ မည္မွ်ပင္ အားေကာင္းေစကာမူ သဘာဝ၏ အာႏုေဘာ္အရ ဓမၼက တုန္႔ျပန္သည္။ လႊမ္းမိုးေအာင္ အားထုတ္သည္။ မည္သည့္အခါမွ အရွံဳးမေပး။ လူ၌ ထိုသို႔အားထုတ္ တတ္ေစေသာ သဘာဝက အလိုလိုရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ကာလ-ေဒသ-ပေယာဂ သံုးပါး ျပည့္စံုလွ်င္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ အႏိုင္ယူသည္။
လူတို႔သည္ မိမိတို႔ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအရ လႈ႔ံေဆာ္မႈကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္တတ္သည့္ သဘာဝ ရွိသည္။ ထိုပတ္ဝန္းက်င္က တဖန္ လူတို႔အား လူမွန္းသိစမွပင္ သုစရိုက္တရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္တတ္ေအာင္ အစဥ္တစိုက္ လႈံ႔ေဆာ္ ေပးသည္။ ထိုပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးကို မည္သည့္အခါမွ ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တား ဖ်က္ဆီး၍မရ။ လမ္းေၾကာင္းလြဲ၍ မရ။
လူ၏အသိဥာဏ္မ်ားက ပိုမိုတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားလည္း  ပိုမို ထြန္းကားေလရာ ပတ္ဝန္းက်င္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူတိုင္းပင္ သုစရိုက္တရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္မိၾကသည္။ အားထုတ္မႈေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒုစရိုက္တရားကို လက္မခံႏိုင္ပဲ ရွိေနေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ လူ႔သဘာဝ၏ တန္ခိုး စြမ္းပကား ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ လူ၏ပင္ကိုယ္သေဘာအရ အတၱႀကီးမားသည္။ ယင္းသည္ ဒုစရိုက္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။
အတၱႀကီးမားသူတို႔သည္ ငယ္စဥ္ကာလက သုစရိုက္တရားကို လႈ႔ံေဆာ္ေပးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေနနည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ငယ္စဥ္ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းခဲ့လင့္ကစား ႀကီးျပင္းလာေသာ အခါ တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုးဘဝတြင္ က်င္လည္ေနရေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သို႔တည္းမဟုတ္ သုစရိုက္တရားကို တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ (တာဝန္ယူ)ရမွန္း မသိေသးေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သို႔တည္းမဟုတ္ အသိဥာဏ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိမ္းေခ်ာ္ေနသျဖင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ေခတ္ကာလ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ တန္းတူမလိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အတၱႀကီးမားသူသည္ မိမိကိုယ္ကို “ေသာက” ျဖစ္ေစသူသာ ျဖစ္သည္။ သူ၏ လိုခ်င္ တပ္မက္မႈ၊ မနာလိုမႈ၊ သဝန္တိုမႈ၊ သဒၶါတရား ေခါင္းပါးမႈမ်ားက သူ႔ကိုယ္သူသာ “ေသာက” ျဖစ္ေစသည္။ ပရိေဒဝမီး ေတာက္ေလာင္ေနေစသည္။ ခ်မ္းသာျခင္း အစစ္အမွန္ကို မျဖစ္ေစႏိုင္ပဲ ရွိေနသည္။
အတၱႀကီးမားေနသေရြ႕ ေလာဘေဇာ မသတ္ႏိုင္။ ရၿပီးရင္း ရခ်င္ေနသည္။ ရၿပီးသည္မ်ား ဆံုးရွံဳးရမွာကို ႏွေျမာေနသည္။ သခၤါရကို တြန္းလွန္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္မွာ ဓမၼကို တြန္းလွန္ျခင္း ျဖစ္သည္။
သူခံစားရသည့္ ေသာကမ်ားေၾကာင့္ အတၱသမားသည္ ဒုစရိုက္မ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေတာ့ သည္။ တဖန္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ခံရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ဒုစရိုက္နည္းျဖင့္ပင္ ကာကြယ္ရန္ အားထုတ္ေနမိျပန္သည္။
ဒုစရိုက္ ျပဳမိျခင္းေၾကာင့္၊ တနည္းအားျဖင့္ “အဓမၼ” ျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ သူ႔တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား အလိုလို ရွိလာသည္။ သူ႔အား တိုက္ခိုက္မည့္သူမ်ား ရွိလာသည္။ တိုးတက္ယဥ္ေက်းလာေသာ လူ႔သဘာဝက ေပးသည့္ “ဓမၼ အေမြ”ေၾကာင့္ အဆိုပါ ဒုစရိုက္သမားအား ဆံုးမပဲ့ျပင္ တားဆီးထိန္းသိမ္းသူမ်ား ရွိလာရျခင္း ျဖစ္သည္။
ဒုစရိုက္ ျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ခ်မ္းသာျခင္းကား အစစ္အမွန္ မဟုတ္။ ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဓနအင္အား တိုးပြားႏိုင္သည္။ အေဆာင္အေယာင္၊ ရာထူး ျမင့္ျမင့္မားမား ရထားႏိုင္သည္။ အကာအကြယ္ေကာင္းေကာင္း ရထားႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ “ေသာက”မ်ားကို သူကိုယ္တိုင္က ယူထားမိေနေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း အစစ္အမွန္ကို မရႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရေတာ့သည္။

လြင္ေအာင္စိုး
၂ဝ-၁ဝ-၂ဝဝ၈

Written by Lwin Aung Soe

October 20, 2008 at 2:54 pm

World focus on Burma (20 October 2008)

leave a comment »

.

Humour magazine censored, publishing deferred
Mizzima.com, India –
Similarly many poems from this month’s issue of ‘Kalyar’, ‘Cherry’, ‘Myanmar Thit’, ‘Mahaythi’ and other magazines were also censored so only a few poems …

Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations
International Crisis Group, Belgium –
The government’s initial response to the cyclone, which hit Myanmar on 2 May killing over 100000 people in the Ayeyarwady delta, shocked the world. …

Burmese Migrant Women in Thailand Targeted by Rape Gangs
The Irrawaddy News Magazine, Thailand –
… run a high risk of being sexually abused and raped, according to Thai human rights groups. Mahachai has the highest concentration of Burmese migrant …

Burma’s resolve
New Statesman, UK –

The Burmese people have shown astonishing resilience in the wake of cyclone Nagris, but the international community must do more to support them. …

PEN Canada Launches 25th Anniversary by granting One Humanity …
Canada NewsWire (press release), Canada –
He was most recently arrested in June, 2008 for his criticism of the Myanmar junta’s handling of the Nargis cyclone, made while he was mobilizing 400 …

KNU Appoints Karen Woman General-Secretary
The Irrawaddy News Magazine, Thailand –
Zipporah Sein was named the first woman leader to serve as general-secretary at the 14th KNU Congress held in Karen State in eastern Burma. …

Campaigners overjoyed at success of garment boycott
Mizzima.com, India –
The Burma Campaign UK, a group advocating for human rights and democracy in Burma, said they welcome the decision by Cotton Traders, whose Product Director, …

Two Bombs Explode in Rangoon; One in Border Town
The Irrawaddy News Magazine, Thailand –
Meanwhile, a bomb went off at a police station in Tachilek Township on the Thai-Burmese border on early Saturday. An officer at the police station said the …

With aid money going to the Delta, an imbalance forms in Myanmar
International Herald Tribune, France –
After initial resistance by Myanmar’s junta, dollars are cascading into the Delta on a scale that this country has perhaps never seen. …

Time for Europe to confront Burma’s generals
Mizzima.com, India –
Additional concern is expressed for what Amnesty decries as positive remarks from members of the international community on the junta’s 7-step roadmap to …

Regime Still Impeding Relief Effort
The Irrawaddy News Magazine, Thailand –
… aid supplies and military junta meddling. Burma’s ruling regime is bungling recovery efforts by insisting on controlling aid and relief workers, …

Burma: UN to Keep Spotlight on Junta
UNPO, Netherlands –
UN group will remain vigilant of Burma’s movements despite their ‘electoral and constitutional’ façade. A UN group on Myanmar vowed on Saturday [18 October …

TCG launches first periodic review of humanitarian relief and …
ReliefWeb (press release), Switzerland –
The Tripartite Core Group (TCG), comprising ASEAN, the Government of Myanmar and the United Nations, launched the first TCG Periodic Review today to review …

Two bombs explode in Myanmar
Radio New Zealand, New Zealand –
Bomb explosions are fairly common in Myanmar, formerly known as Burma, and the ruling junta usually blames anti-government dissident groups, either armed …

Arakanese Revolutionists Languish in Bangladesh Prisons
Narinjara News, Bangladesh –
There are many human rights organizations in Bangladesh, but none of them are currently helping to obtain the release and protection of the revolutionists. …

Man killed by own bomb near Burma capital
Nation Multimedia, Thailand –
Terrorism is rare in Burma even though the country is troubled by a myriad of civil conflicts. The military government habitually blames either associates …

Myanmar official: Bomb blast in Yangon suburb kills 1
TREND Information, Azerbaijan –
A Myanmar official says a man was killed by a bomb blast at his home on the outskirts of Myanmar’s main city, the Associated Press reported. …

Artists in Myanmar must create under strict censorship (Feature)
Monsters and Critics.com –
‘Why, don’t you have dentists in Myanmar?’ asks the bewildered Indian doctor. ‘Yes, we do, but back home we’re not allowed to open our mouths,’ the Burmese …

Man dies in bomb blast north of Myanmar capital
Reuters South Africa, South Africa –
Bomb explosions are fairly common in the former Burma and the junta usually puts the blame on anti-government dissident groups, either armed ethnic groups …

The intricacies of UN, Ban Ki-moon’s role in Burma
China Post, Taiwan –
… ‘Group of Friends of the Secretary General on Myanmar.’ In the aftermath of cyclone Nargis, the UN Secretary General made a humanitarian visit to Burma. …

Myanmar’s junta had in the past blamed bombings on armed exile groups or ethnic rebels who have been battling the military rulers for decades. …Written by Lwin Aung Soe

October 20, 2008 at 2:52 pm

Burma’s millstone milestone

Tim Lindsey and Melissa Crouch

October 20, 2008 12:00am

IN September 2007 the anti-government “Saffron Revolution” sparked by thousands of monks was brutally crushed by Burmese security forces.

Since then things have only got worse, with 2008 a milestone year for suffering in South-East Asia’s least-developed country.

August 8, for example, was the 20th anniversary of the 1988 pro-democracy “8888” student uprising, in which thousands were killed.

This year also marked 60 years since Burma gained independence under national hero Aung San.

His daughter, Aung San Suu Kyi, leader of the National League for Democracy, won a landslide majority in a 1990 election but has been detained for 13 of the past 19 years.

During that time her husband has died and her children have become adults without her.

This year we also had Cyclone Nargis, which left 130,000 people dead and millions homeless, havoc compounded by the junta’s failure to allow international relief efforts.

This was particularly callous because the regime lacks not just the will to help its own people, but also the means. After decades of maladministration, Burma, once the richest country in South-East Asia, is now the poorest and most corrupt.

Sadly, the junta of Senior General Than Shwe, has other priorities.

Motivated by paranoid fear of international interference, and encouraged by soothsayers, they abruptly moved the capital city 400km north from Rangoon (Yangon) to remote Naypyidaw in November 2005.

Relocating thousands of bureaucrats to a remote construction site, the generals hope to guarantee their own security through even greater isolation from their people.

There is little hope for change.

Despite massive international criticism, Burma’s military rulers ordered a vote on a new constitution perpetuating their grip on power, postponed for only a few weeks in cyclone-hit areas.

There is no doubt that the huge “yes” result was rigged.

Burmese are now one of the fastest-growing refugee communities within Australia.

Australia accepts about 13,000 people on humanitarian and refugee grounds annually, but in the past 12 months 2600 of them were Burmese – our largest intake ever, and more than doubling the total of the past five years.

Burma, therefore, now matters more to Australia than ever before.

So, what to do?

Last year, Australia imposed harsh sanctions against the military junta. These have achieved almost nothing and most ASEAN countries now reject punitive measures, claiming they punish the people, not the junta.

ASEAN states are also concerned that sanctions will push Burma into alliance with China, giving Beijing access to the Indian Ocean, “encircling” South-East Asia.

Unsurprisingly, China even supported the sham constitutional referendum.

In any case, no strategy has worked in the past 20 years, so a new approach is needed to prevent a tragedy like North Korea or Zimbabwe.

This could be led by the nations in our neighbourhood, who have the most at stake if Burma fails.

The growing diaspora is a warning to Canberra to rethink its policy on Burma before that country’s long trajectory of misery hits rock-bottom.

Prof Tim Lindsey is director of the Asian Law Centre at Melbourne University, where Melissa Crouch is a PhD candidate and researcher

http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,24520011-5000117,00.html

Written by Lwin Aung Soe

October 20, 2008 at 2:38 pm

Posted in Varieties in English

Tagged with ,