Save Burma

အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးမွ တတိုင္းျပည္လံုး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ခံစားရမယ္

Archive for August 15th, 2008

ျမန္မာ Chatter မ်ား အတြက္ အထူးသတိေပးခ်က္

ျမန္မာ Chatter မ်ား အတြက္ အထူးသတိေပးခ်က္

Myanmar Online ဟုေခၚေသာ Network တစ္ခုမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ #ygnchat ဆိုသည့္ Chatting Server တစ္ခုသည္ spy module ကို အသံုးျပဳျပီး .. Chatter မ်ား၏ Private log မ်ားကို ခုိးယူၾကည့္ရႈ႕ေနပါသည္။ ထုိ Chat မွ Admin Oper Op မ်ားသည္ Chatter မ်ား Private ကိုခိုးၾကည့္ကာ မိန္းခေလးမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို မွတ္သားျပီး ဖုန္းဆက္ျခင္း ၊ Email မ်ားကို ခိုးယူ၍ Email မ်ားအတင္းပို႔ျခင္း ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ၾကည့္ရႈ႕၍ အတင္းေျပာ ရယ္ေမာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ Nick register လုပ္ထားေသာ Password မ်ားကို ၾကည့္၍ Chatter မ်ား၏ Email မ်ားကို၀င္ ေရာက္က ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို ခိုးယူၾကည့္ရႈ႕ၾကသျဖင့္ Nick register Password ႏွင့္ Email Password မ်ားကို အတူတူမျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သူတို႔အသံုးျပဳထားေသာ IRC Module မ်ာကို ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီ Command ေလးကို #ygnchat server တြင္ရိုက္ၾကည့္ပါက ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ /module ဆိုေသာ Command ကိုရုိက္ၾကည့္ပါက ေအာက္တြင္ ျပထားေသာ စာမ်ားေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေပၚလာေသာ စာသားမ်ားသည္ သူတို႔အသံုးျပဳထားေသာ module မ်ားျဖစ္ပါသည္။ irc.myanmaronline.net.mm *** spy (real-time spying) [3RD] ဆိုေသာ module ကိုထိပ္ဆံုးတြင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို module သည္ Chatter မ်ား၏ Privacy ကိုတန္ဖိုးထားေသာ မည္သည့္ IRC မွ အသံုးျပဳျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ကြန္ျပဴတာတြင္ သူတို႔ေတာ္သည္ တတ္သည္ဆိုတိုင္း အခုလို အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳျပီး အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ေနေသာ Myanmar Online #ygnchat Server တြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး Chatting မျပဳလုပ္ပဲေနၾကပါရန္ အထူးသတိေပးအပ္ပါသည္။

ဤသတင္းအား သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို Forward လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ မတရားျပဳလုပ္မႈ႕မ်ားကို တားဆီးၾကပါရန္ …..။

-irc.myanmaronline.net.mm- *** spy (real-time spying) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** operjoin (Join & sajoin override) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** staff (command /staff) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** ircops (command /ircops) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** m_antidccbug (Anti mIRC dcc exploit) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** getinfo (command /getinfo) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** clones (command /clones) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** m_chgswhois (commands /chgswhois & /setswhois) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** cloak (Official cloaking module (md5))
-irc.myanmaronline.net.mm- *** commands (Wrapper library for m_ commands)
-irc.myanmaronline.net.mm- *** operpasswd (Failed OPER attempts notifier) [3RD]
-irc.myanmaronline.net.mm- *** textban (ExtBan ~T (textban) by Syzop) [3RD]

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ျမန္မာလူမ်ဳိးကိုခ်စ္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္

Download: notice-for-burmese-chatters

Source: email

Written by Lwin Aung Soe

August 15, 2008 at 2:20 pm

I live here

with one comment

I LIVE HERE (Pantheon Books/October 14, 2008) is a visually stunning paper documentary, in which the lives of refugees and displaced people become at once personal and universal. It is a raw and intimate journey to crises in four corners of the world: war in Chechnya, ethnic cleansing in Burma, globalization in Mexico, and HIV/AIDS in Malawi.

The voices we encounter are those of displaced women and children, told in their own words or by noted writers and artists, including Joe Sacco, Ann-Marie MacDonald, Phoebe Gloeckner, Chris Abani, and many others. Threaded throughout these accounts is Mia Kirshner’s intimate travel narrative, brought vividly to life in collaboration with writer J.B. MacKinnon and designers Paul Shoebridge and Michael Simons.

On the Burmese-Thai border, Kirshner finds refugee camps overrun by starvation, lack of medical care, forced labor and myriad other problems. At a brothel, she meets female sex workers with powdered faces and ruby lips, many of whom are refugees and HIV positive. Here we see and hear personal stories from those without a channel to tell them. These are the individuals who never make the front pages or nightly news.

This groundbreaking book is but one element of a larger project known as the I Live Here Foundation, committed to establishing creative writing programs for marginalized people. Further information is available at i-live-here.com.

Pantheon/Schocken Publicity

1745 Broadway, 21-1

NY, NY 10019

phone: 212-572-2565

fax: 212-572-6030

Information

Website:
Mission:

Art as the power to give overlooked stories the power to drive change.

Products:

I Live Here. Published by Pantheon in October 2008

Coming from Pantheon Books in October 2008

A paper documentary

An intimate journey
to crises in four corners of the world:

ETHNIC CLEANSING IN BURMA
GLOBALIZATION IN MEXICO
AIDS IN MALAWAI

WAR IN CHECHNYA

I-live-here.com

On Sale October 14, 2008

Who we are

Make change. Be changed.

I Live Here books and media projects give overlooked stories the power to drive change.

Our approach is unique:

  1. We work directly with marginalized people, supporting and promoting their own writing and artwork
  2. We collaborate with noted writers and artists to produce journals, stories, images, graphic novellas, and other works that go far beyond the “crisis journalism” of the news media
  3. We launch campaigns to give our audience the ability to directly support the communities they connect with through our work.

We are currently considering prospective locations, including Iran and Colombia, for a second book project in 2009. In 2009, our second creative writing program will launch in brothels along the Thailand/Burma border.

Written by Lwin Aung Soe

August 15, 2008 at 12:54 pm

Posted in Varieties in English

Tagged with

Editorial: Asean at 41

[August 14, 2008]

The Manila Times

Editorial

Asean at 41

The Association of Southeast Asian Nations (Asean) rounded out its 41st year on August 8, moving slowly closer to its vision of establishing an Asean Community which is committed to achieving utmost social, economic and cultural growth in the region through greater cooperation.

Formed in Bangkok on August 8, 1967, by its five original members–Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand–the organization was joined later by Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar (former Burma) and Cambodia to become a 10-nation group.

One fundamental goal of Asean is to promote regional peace and stability “through abiding respect for justice and the rule of law.”

Over the years, Asean has forged major agreements with other countries to promote economic partnership, political cooperation, peace and freedom. A landmark accord is the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia which was signed in Bali, Indonesia, on February 24, 1976.

Other Asean’s significant accords are the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (signed in Kuala Lumpur on November 27, 1971), the Declaration of Asean Concord (Bali, February 24, 1976), Asean Declaration on the South China Sea (Manila, July 22, 1992), Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (Bangkok, December 15, 1997), Asean Vision 2020 (Kuala Lumpur, December 15, 1997), and the Declaration of Asean Concord II (Bali, October 7, 2003).

All of these were preceded by the Asean Declaration right on the organization’s foundation day on August 8, 1967.

The establishment of the Asean Community, whose original target date of year 2020 was advanced to 2015, has been the organization’s foremost goal. It called for the drafting of the Asean Charter to give Asean an international legal personality. The draft was prepared during the 12th Asean Summit in the Philippines and the final product was approved at the Asean Summit in Singapore in November last year.

As a corollary and necessary step, the Asean economic ministers, meeting in the Philippines in August, adopted the Asean Economic Community Blueprint to provide a “road-map to a regional free trade zone by 2015.”

Asean Charter

The Asean Charter, which is yet to be ratified by member nations, has addressed the clamor of human rights advocates by forming a Human Rights Body under Article 14. But the Charter’s authority to implement its human rights provisions is held in doubt, especially in dealing with Myanmar whose human rights record is abysmally bad.

Asean’s non-interventionist policy with respect to the internal affairs of member countries and its consensus-building principle render its Charter virtually toothless in meting out appropriate sanctions against recalcitrant member nations, like Myanmar which has defied calls for the release of democratic and opposition leader Aung San Kyu Kyi who, until now, has been under house arrest by its military government.

Critics have expressed pessimism over whether “the highly criticized consensual style of decision making that has hitherto characterized Asean will be replaced by a more robust system of authority.” They harbor misgivings about the Charter being a “vital opportunity for the organization to overcome its past weaknesses in upholding human rights in the region.”

On the economic and security front, the regional group may be said to have chalked up a good performance. With the launching of the Asean Free Trade Area, which seeks to increase regional trade through the elimination of tariff and non-tariff barriers, exports among Asean countries grew tremendously. It also boosted tourism to a great extent.

The Asean Security Community has fostered political and security cooperation among member nations and with the world at large. In July, Asean foreign ministers were seen upbeat about North Korea’s plan to join its non-aggression treaty, a strong sign of Pyongyang’s commitment to the peace and security of the region. This is significant in the light of efforts of the US, South Korea, Japan, Russia and China to persuade North Korea to dismantle its nuclear facilities.

The Asean Regional Forum

The Asean Regional Forum (ARF), which was established in 1994, has proven expedient in promoting “confidence building, preventive diplomacy and conflict resolution in the region.” Composed of 26 countries, including the US, Australia, Russia, China, the European Union, India, Japan and North Korea, the ARF has become a pillar for peace in the region.

To Asean’s credit, its effective confidence-building measures and resort to political dialogue have worked tremendously well to prevent tension among member states into escalating into an armed confrontation. Asean is yet to face its greatest test in meeting future challenges, but it exudes confidence and optimism in overcoming them with more efforts and greater resolve.

Copyright (c) 2008, The Manila Times, Philippines http://www.manilatimes.net.

http://www.tmcnet.com/usubmit/-editorial-asean-41-/2008/08/14/3602424.htm

Written by Lwin Aung Soe

August 15, 2008 at 12:28 am

Posted in Varieties in English

Tagged with

Htoo Trading, U Gambira, Su Su Nway and Hanny Oo

leave a comment »

Htoo trading leaves Bogalay workers unpaid

Aug 14, 2008 (DVB)

Bogalay residents have complained that the Htoo trading company, which was engaged in redevelopment projects in the area, has pulled out after two months without paying local workers for their labour.

Htoo trading is owned by Tay Za, a Burmese tycoon with close links to the ruling junta. Residents said the company had stopped the project because it was not profitable.

“The Htoo trading used labour from daily paid workers in Bogalay to rebuild houses destroyed by the cyclone,” a resident said.

“But after two months, they decided the project was not going to make profit and they abandoned it without settling payments for the labour.”

The Bogalay resident said the workers had agreed a price for their labour at the outset of the project. “They owed some people up to about 4-500,000 kyat, it’s not a small amount of money,” he said.

Carpenters in our town worked for Htoo trading after agreeing a payment of around 5000 kyat a day and now they are waiting for them to come back.” Htoo trading used Bogalay workers to build houses in the Kyein Chaung Gyi village area, which were sold to locals for 1.5 million kyat to be paid in installments.

Reporting by Khin Hnin Htet

http://english.dvb.no/news.php?id=1632

U Gambira raises monks’ issues with UN rights envoy

Aug 14, 2008 (DVB)

All-Burmese Monks’ Alliance leader U Gambira raised the issue of the imprisonment and disrobing of monks by the Burmese regime in a meeting with United Nations human rights rapporteur Tomas Ojea Quintana.

U Gambira’s sister Ma Khin Thu Htay said her brother had spent 20 minutes with the special rapporteur during his visit to Burma last week.

“He said the meeting took place at night time and they had a lot of privacy, but U Gambira didn’t get to tell him about all the important things, only general things such as about 200 monks being thrown into prison and then disrobed,” Khin Thu Htay said.

“He told Mr Quintana that he was being detained in prison without a court hearing or remand. He wanted to tell him a lot but there wasn’t much time,” she said.

“Mr Quintana promised him he would do his best.” U Gambira has been in detention in Insein prison since he was arrested by government authorities in Magwe division’s Sintgaing township on 4 November 2007 for his role in instigating public protests in September.

Reporting by Khin Hnin Htet

http://english.dvb.no/news.php?id=1634

Suu Suu Nwe and Hanny Oo appear before court

Mizzima

Phanida Thursday, 14 August 2008 21:33

Chiang Mai – A human rights activist under detention was produced before court yesterday, but family members are worried as they were not allowed to meet with her.

Suu Suu Nwe is in Insein prison and facing trial at Rangoon’s West District Court. It has been two weeks since family members were last permitted to meet with her.

“She appeared before the court yesterday and was again remanded. Only the lawyers were allowed to enter the courtroom. We’ve not met with her for two weeks. Why didn’t the authorities allow us to meet with her? There was no official announcement of such a ban. However, she is reportedly no longer being held in solitary confinement,” her elder sister Htay Htay Kyi said.

“We are worried about her health as she is suffering from a heart ailment. She will have anxiety when she is not allowed to meet with us. The authorities are giving trouble not only to prisoners but also to their family members,” she added.

Suu Suu Nwe, a member of the opposition party National League for Democracy, was banned from meeting with family members and receiving food parcels from the 2nd to 15th of last month for allegedly violating prison rules.

She was arrested on the 14th of November 2007 while hanging an anti-government banner in front of Mya Yeik Nyo Hotel in Rangoon. She was later charged under sections 143 and 147 (unlawful assembly), 505 (b) (inducing crime against public tranquility) and 124(a) (disaffection towards State) of the Criminal Code.

Yesterday the court also examined prosecution witnesses in another political case, that of Hanny Oo

The government has accused final year law student Hanny Oo (21) of being the mastermind behind a protest against a fuel price hike and subsequent rising commodity prices which was staged in front of Yuzana Plaza in Rangoon in September 2007.

She has been charged under sections 124 (a) (disaffection towards State), 505 (b) (inducing crime against public tranquility) and 143 and 145 (unlawful assembly) of the Criminal Code. Additionally she is confronted with a charge related to section 6 of the Registration of Organizations Act.

Family members of Hanny Oo said they felt very sorry when they heard a prison inmate was assaulted by prison authorities for her failure to tell Hanny Oo not to wear a black dress to court.

“Hanny Oo was not allowed to wear the black dress and ordered to change clothes. They again ordered her to change when her next dress included a bit of black yarn. Prison staff Tin Tin Maw then slapped an inmate who was guarding the door while Hanny Oo was changing dress for not telling her not to dress in black. She felt very sorry to see that. They impose restrictions even on dress. She feels this is an attempt by prison authorities to sow dissension among prison inmates,” commented one of her family members.

Hanny Oo was arrested by Military Affairs Security personnel and civilian security contingents while talking with four friends on the 9th of October 2007 at her home in South Okkalapa Township. She was accused of having met with All Burma Federation of Student Union (ABFSU) members.

Her case is scheduled to hold its next hearing on the 20th of August, while Suu Suu Nwe’s case has been remanded until a week later, on the 27th.

http://www.mizzima.com/news/inside-burma/4-inside-burma/902-suu-suu-nwe-and-hanny-oo-appear-before-court

Written by Lwin Aung Soe

August 15, 2008 at 12:01 am