Save Burma

အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးမွ တတိုင္းျပည္လံုး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ခံစားရမယ္

Archive for July 9th, 2008

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၇)ရက္ အေရးေတာ္ပံု

leave a comment »

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေဝသည့္ အိုးေဝဂ်ာနယ္ အမွတ္(၁) ၇-၇-၂ဝဝ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တဆင့္ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

မူရင္းဂ်ာနယ္ တခုလံုးကို ဖတ္ရႈရန္ – http://www.khitpyaing.org/ads/Oway_Journal_2008-07-07.pdf

Written by Lwin Aung Soe

July 9, 2008 at 12:00 pm

Fact Sheet: G8 Summit 2008

leave a comment »

For Immediate Release
Office of the Press Secretary
July 8, 2008

Fact sheet G8 Summit 2008

“It’s in our national interests that America help deal with hopelessness; and it’s in our moral interests that we help brothers and sisters who hurt. It’s been the policy of the Bush Administration since day one.”

President George W. Bush, February 17, 2008

The President, in Collaboration with Other Leaders from the G-8 Nations, Took Action to:

 • Place accountability firmly on the G-8 agenda by releasing the first detailed reports on implementation of commitments on health and corruption, and requesting additional reports for the future;
 • Improve global food security by addressing urgent needs for food while launching mid-term and long-term work to promote sound policies and double food production in key African countries;
 • Stress the need for concerted efforts to address the underlying supply and demand side causes of the rise in oil prices;
 • Advance work on climate change by:
  • Stressing that effective action on climate change requires all major economies to commit to meaningful, mid-term mitigation actions bound in a new international agreement;
  • Seeking a long-term vision of a low-carbon society and for all parties to UN Climate Change Convention to consider and adopt a goal of at least having halving emissions by 2050; and
  • Taking tangible actions to develop and deploy clean energy technologies through increased R&D, new financing and incentives, eliminating trade barriers, and efficiency;
 • Announce new U.S.-led health initiatives to save more lives in developing countries by training health workers and treating certain major neglected tropical diseases;
 • Stress that a successful conclusion of an ambitious, balanced and comprehensive World Trade Organization (WTO) Doha agreement is critical to economic growth and development;
 • Encourage the liberalization of capital markets and assure nondiscriminatory treatment and high standards of investment protection;
 • Commit to a common set of principles by which we will fight terrorism; and
 • Advance consensus on pressing regional issues.

G-8 Accountability

G-8 Leaders Recognized the Need to Ensure Prompt and Transparent Implementation of Past Commitments by:

 • Issuing a detailed report and matrices on G-8 member progress to meet key health commitments and establishing a follow-up mechanism to ensure continued progress;
 • Pledging to fulfill over 5 years the $60 billion commitment to fight HIV/AIDS, malaria, and TB  made at Heiligendamm;
 • Keeping up momentum towards eradicating polio by maintaining or increasing funding for the Global Polio Eradication Initiative and encouraging other donors to do the same;
 • Requesting progress reports on implementation of commitments on water and education for delivery at the 2009 G-8 summit; and
 • Reaffirming their commitment to fight corruption, welcoming a report on G-8 member actions to implement commitments on anti-corruption, and pledging to prepare the report annually

Food Security

Building on the President’s Recent Food Security Initiative, G-8 Leaders Took Action by:

 • Welcoming the over $10 billion committed by the G-8 since January 2008 for short-, medium-, and long-term purposes to support food aid, nutrition, and measures to increase agricultural output in affected countries;
 • Agreeing to work toward doubling production of key food staples in 5-10 years in African countries that meet the criteria of the Comprehensive Africa Agriculture Development Program;
 • Working with the international community to form a global partnership on agriculture and food;
 • Seeking to ensure more food is available by calling for removing export restrictions;
 • Looking for opportunities to build up local agriculture by promoting local purchase of food aid;
 • Recognizing the need for an urgent and successful conclusion of an ambitious, comprehensive and balanced WTO Doha Round;
 • Pledging to increase access to new agricultural technologies and promoting science-based risk analysis including on the contribution of seed varieties developed through biotechnology;
 • Promoting the training of a new generation of developing country scientists; and
 • Tasking a new G-8 Experts Group to monitor implementation of commitments.

Energy Security

G-8 Leaders Reaffirmed Shared Interests and Responsibility in Promoting Energy Security by:

 • Stressing the need for concerted efforts to address the underlying supply and demand side causes of the rise in oil prices;
 • Emphasizing the importance of transparency, energy efficiency, and diversification;
 • Reiterating their commitment to the St. Petersburg Energy Security Principles and stressing the importance of well-functioning markets that send undistorted price signals and are free from any political pressure; and
 • Supporting efforts of the Joint Oil Data Initiative partner organizations to improve the quality, completeness and timeliness of oil market data.

New Health Commitments

G-8 Leaders Demonstrated Their Commitment to Save More Lives by:

 • Committing to train health workers in African countries that are experiencing a critical shortage,  in an effort to work towards the World Health Organization threshold of a minimum of 2.3 health workers per 1,000 people;
 • Agreeing to work to reach, within 5 years, at least 75 percent of people with certain major neglected tropical diseases in the most affected countries in Africa, Asia, and Latin America; and
 • Pledging to provide 100 million long-lasting insecticide-treated bed nets through bilateral and multilateral assistance, in partnership with other stakeholders, by 2010.

Climate Change, Clear Energy Technology, and Energy Efficiency

G-8 Leaders Agreed that Actions by All Major Economies are Essential for Tackling Climate Change While Also:

 • Looking forward to and endorsing the positive contribution of the Major Economies Leaders Meeting to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) process;
 • Seeking to share with all parties of the UNFCCC the vision of moving to a low-carbon society, and together with them to consider and adopt the goal of achieving at least a 50 percent reduction of global emissions by 2050, recognizing the need for contributions by all major economies;
 • Recognizing that an effective post-2012 climate change regime will require all major economies, developed and developing, to commit to meaningful mitigation actions bound in a new international agreement;
 • Welcoming the establishment of the Clean Technology Fund proposed by President Bush in September 2007, towards which the United States is pledging $2 billion over 3 years;
 • Committing to increasing investment in clean energy technology R&D, with G-8 members so far pledging over $10 billion annually in direct government-funded R&D;
 • Calling for enhanced efforts in the WTO Doha Round to eliminate tariff and non-tariff barriers to environmental goods and services with a view to significantly expanding dissemination of clean technology and services; and
 • Agreeing to maximize implementation in each of our countries of the International Energy Agency (IEA) 25 recommendations on energy efficiency and supporting the new International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (IPEEC).

Development and Africa

G-8 Leaders Reiterated that Development Cooperation is Based on Mutual Accountability:

 • Reaffirming that G-8 development work will be grounded in a set of core development policy principles reflecting those of the Administration’s Millennium Challenge Corporation, including good governance and broad-based private sector-led growth, and that country ownership and partnership are essential for effective development assistance;
 • Renewing their commitment to the agenda agreed in the Monterrey Conference on Financing for Development for mobilizing all available sources of financing;
 • Working with Africans to create conditions that increase private investment including greater institutional capacity in financial markets, partnerships to develop infrastructure, investment climate reform, risk-sharing guarantees for entrepreneurs, and support for investment funds; and
 • Facilitating free and open trade through the multilateral trade system and implementing commitments made regarding trade-related technical assistance.

Open Global Economy

G-8 Leaders Noted the Importance of Open Markets by:

 • Stressing the importance of promptly concluding an ambitious and balanced WTO Doha Round that achieves positive and tangible results in agriculture, industrial goods, and services, recognizing that major emerging economies must do their share to help lift millions out of poverty;
 • Assuring nondiscriminatory treatment and high standards of investment protection;
 • Encouraging capital markets liberalization and facilitating cross-border investment flows, including through the mutual recognition of comparable securities regimes; and
 • Welcoming commitments by some sovereign wealth funds (SWFs) to greater transparency and encouraging ongoing work to identify best practices for SWFs and recipient countries of SWF investment.

Peacekeeping and Reconstruction and Stabilization

G-8 Leaders Committed to Fulfill Efforts to Build Capability for Peacekeeping and Peacebuilding by:

 • Providing quality training and equipping troops, as well an enhanced logistics and transportation support for deployment;
 • Strengthening assistance to train and equip police in countries in and emerging from conflict and efforts to develop civilian human resources to play core roles in peacebuilding; and
 • Supporting the African Union and regional economic communities in enhancing Africa’s peacekeeping capabilities.

Nonproliferation

G-8 Leaders Strengthened Efforts Against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction by:

 • Expanding the Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction to address worldwide proliferation threats;
 • Agreeing to work collectively to achieve a successful outcome of the 2010 Nuclear Nonproliferation Treaty Review Conference; and
 • Stressing the importance of full compliance with UNSC Resolution 1540.

Counterterrorism

G-8 Leaders Reaffirmed their Commitment to Counter the Terrorist Threat by:

 • Agreeing that counterterrorism work by G-8 countries would be guided by shared principles, including that all terrorist acts are criminal, unjustifiable, and must be unequivocally condemned; that suicide bombings are a particularly despicable tactic; that abductions and the taking of hostages by terrorists are repugnant practices to be strongly condemned; that conflict, oppression, and poverty do not excuse or justify terrorism; and that terrorist abuse of the freedoms inherent to democratic societies to spread hated and incite violence will not be tolerated;
 • Committing to strengthen efforts to combat terrorist financing, including use of cash couriers and bulk cash smuggling, and preventing exploitation and terrorist abuse of the charitable sector; and
 • Calling on all UN Member States to implement UN measures to counter terrorism, including the Global Counter-terrorism Strategy and relevant Security Council resolutions.

G-8 Leaders Discussed How to Advance Common Interests in Critical Regions, including:

Iran

G-8 Leaders Strongly Urged Iran to Comply With Its International Obligations.  They:

 • Expressed serious concern about the Iranian regime’s continued defiance of the international community’s demand that it suspend all uranium enrichment, reprocessing, and heavy water-related activities; and
 • Reiterated to the Iranian regime that it faces a stark choice: non-cooperation and continued sanctions, or cooperation.

Afghanistan-Pakistan

G-8 Leaders Welcomed the G-8 Foreign Ministers Statement on Afghanistan.  The G-8:

 • Reaffirmed the importance of economic and social development, along with border control measures, in the Afghanistan-Pakistan border region; and
 • Committed to further strengthen coordination of G-8 efforts in the Afghanistan-Pakistan border region in cooperation with the respective countries, international organizations, and other parties.

North Korea

G-8 Leaders Strongly Urged the DPRK to Fulfill Immediately All Its Commitments, Including by:

 • Fully cooperating in the comprehensive verification of its declaration of all nuclear programs, including early establishment of the verification regime and its effective implementation; and
 • Abandoning all nuclear weapons and existing nuclear programs and returning, at an early date, to the NPT and IAEA safeguards.

Zimbabwe

G-8 Leaders Stressed Their Grave Concern About the Situation in Zimbabwe.  They:

 • Deplored the actions of the Zimbabwe authorities that made a free and fair Presidential run-off election impossible;
 • Strongly urged the Zimbabwe authorities to work with the opposition to achieve a prompt, peaceful resolution of the crisis in accordance with the democratic will of the people as expressed in the March 29 elections;
 • Committed to take further steps, inter alia, introducing financial and other measures against those individuals responsible for violence; and
 • Expressed deep concern over the suspension of humanitarian aid.

Middle East Peace Process

G-8 Leaders Reiterated Their Support for the Ongoing Israeli-Palestinian Negotiations.  They:

 • Called on all parties to refrain from any action that would undermine the negotiations and to implement their Road Map obligations; and
 • Welcomed the recent political progress in Lebanon and called on all parties to comply with relevant United Nations Security Council Resolutions.

Burma

G-8 Leaders Expressed Strong Concern About the Political Situation in Burma.  They:

 • Called on the authorities in Burma to immediately release all political detainees, including Aung San Suu Kyi, and to foster a transition to a legitimate, democratic, civilian government; and
 • Remain committed to ensuring aid reaches those affected by Cyclone Nargis and call on the authorities in Burma to lift all remaining restrictions on access for foreign aid workers.

Sudan

G-8 Leaders Reiterated Their Strong Concern About the Deteriorating Situation in Darfur.  The G-8:

 • Urged all parties to commit to an immediate ceasefire and reengage with the peace process;
 • Stated their continued support for UNAMID, encouraged countries to provide assistance to the mission, and urged the Government of Sudan to assist in expediting its full deployment; and
 • With regard to Darfur, called on all parties to abide by their obligations under the relevant United Nations Security Council Resolutions

# # #

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/07/20080708-16.html

Written by Lwin Aung Soe

July 9, 2008 at 3:16 am

Posted in Varieties in English

Tagged with

World focus on Burma (9 July 2008)

leave a comment »

.

Myanmar’s Cyclone-Damaged Rice Production Regions Monitored with GIS

GISuser.com (press release), MD –

The commodity intelligence reports issued for the country formerly known as Burma focus on Myanmar’s major rice-producing areas, which have suffered …

Myanmar: Red Cross Red Crescent launches revised emergency appeal

ReliefWeb (press release), Switzerland –

As villagers struggle to rebuild lives ravaged by Cyclone Nargis in Myanmar’s Ayeyarwady delta, the IFRC believes this disaster highlights fundamental …

Myanmar’s Cyclone-Damaged Rice Production Regions Monitored with GIS

DirectionsMag.com (press release), IL –

The commodity intelligence reports issued for the country formerly known as Burma focus on Myanmar’s major rice-producing areas, which have suffered …

WFP faces fund shortage, awaits international pledging

Mizzima.com, India –

WFP said it requires a total of US$ 69.5 million to provide emergency support to victims of Cyclone Nargis that lashed Burma’s southwest coastal regions two …

International aid: World food crisis is biggest issue facing charities

guardian.co.uk, UK –

In Burma, journalists barred from a cyclone-hit region warned aid was not getting through. That frustrated charities such as Save the Children, …

Regime Asks UN to Stop Press Conferences in Bangkok

The Irrawaddy News Magazine, Thailand –

Since Cyclone Nargis slammed Burma on May 2-3, the Bangkok-based Foreign Correspondents Club of Thailand (FCCT) has hosted several press conferences by UN …

Report Slams Beijing’s Burma Policy

The Irrawaddy News Magazine, Thailand –

In the aftermath of the May 2-3 cyclone disaster, the Chinese government appealed to the international community not to “politicize” the crisis. …

Problems for mobile network

Isle of Man Today, UK –

Manx Telecom says it is currently experiencing some intermittent issues with its 2G/GSM mobile network. A spokesman said 3G mobile services and fixed line …

Prince Charles meets Burmese students

Mizzima.com, India –

New Delhi – For the first time, Britain’s Prince Charles on Wednesday met students, alumni and staff from Prospect Burma, an educational trust that funds …

World Bank will not support junta, says NLD

Democratic Voice of Burma, Norway –

Jul 9, 2008 (DVB)–The World Bank does not have any plans to provide the military regime in Burma with financial assistance, according to Dr Win Naing, …

Aid agency appeals for doctors, nurses and accountants

Herald.ie, Ireland –

… in Chad to assist people displaced there by the conflict there and in Myanmar (Burma) following the death and devastation caused by Cyclone Nargis. …

Disasters killing more people: insurer

Sydney Morning Herald, Australia –

In Burma, the cyclone Nargis killed 138000 people in early May, and in mid-May an earthquake left 69200 dead or missing in China, the company said in a …

G-8 leaders urge junta to free Aung San Suu Kyi

Mizzima.com, India –

G8 leaders said they are “committed to ensuring aid reaches those affected by Cyclone Nargis and called on the authorities in Burma to lift all remaining …

Red Cross seeks more money for Burma

Sydney Morning Herald, Australia –

The Red Cross is increasing its appeal for Burma to $US72.5 million ($A76 million) to help victims recover from the destruction wrought by Cyclone Nargis. …

Failing Health, Regime Cruelty Can’t Break Win Tin

The Irrawaddy News Magazine, Thailand –

… demands and requests regarding human rights violations in Burma,” in which he described torture and lack of medical treatment in prison. …

United Nations deems wartime rape a threat to national culture and …

Houston Chronicle, United States –

According to the nonprofit Physicians for Human Rights, “investigators learned from Darfurian women that their attackers often raped women in front of …

As Olympics Approach, Oppressive Grip Tightens

The Epoch Times, NY –

But here in America, where freedom of speech is not muffled, protests and calls for human rights have strengthened recently as the start of Beijing ’08 …

Land Rover donates 60 vehicles to the Red Cross

Land Rover Owner International Magazine, UK –

The vehicles were officially handed over to Prince Charles (President of the Red Cross) This year also marks the 100th anniversary of the Royal Charter …

Triumph of the Witless

New Republic, DC –

Burma’s ruling junta, holed up in a bunker capital built in the remote center of the country and led by the thuggish, unworldly, and slow-speaking Than Shwe …

ChildFund research reveals perceptions of aid

Reuters AlertNet, UK –

*NB, the survey was conducted in February 2008, prior to the Myanmar/Burma cyclone and China earthquake. [ Any views expressed in this article are those of …

Fact Sheet: the President’s Push for Accountability Highlights …

Whitehouse.gov (press release), DC –

G-8 Leaders Expressed Strong Concern About the Political Situation in Burma. They: Remain committed to ensuring aid reaches those affected by Cyclone Nargis …

Health staff support cyclone appeal

Londonderry Today, UK –

By Staff reporter THE Altnagelvin Hospital Fundraising Committee has helped the people of Burma through a donation of £500 to the Myanmar (Burma) Cyclone …

Food shortage threatens Burmese survivors

United Press International, Asia, China –

A Rangoon-based NGO, the Myanmar Business Executive Group, has announced a 50 million kyat (more than US$40000) microfinance scheme to help victims of the …

Robert Mugabe, yet another man the West loves to hate

Atlantic Free Press, Netherlands –

We saw the same demonization of Myanmar (or Burma as the West chooses to continue calling it) even as major Western oil cartels continue to suck oil from …

Health staff support cyclone appeal

Londonderry Today, UK –

By Staff reporter THE Altnagelvin Hospital Fundraising Committee has helped the people of Burma through a donation of £500 to the Myanmar (Burma) Cyclone …

Refugee voices

Aliran Monthly, Malaysia –

I was working as a primary school teacher in a village in Burma near the border area of Thailand. Inevitably, to avoid the sexual harassment by the military …

Over 400 orphans still search for parents: UNICEF

Mizzima.com, India –

New Delhi – Two months after the deadly Cyclone Nargis ripped across Burma’s southwestern coastal divisions, more than 400 children are still frantically …

Food shortage threatens Burmese survivors

United Press International, Asia, China –

By Khin Ohmar Bangkok, Thailand — Two months after Cyclone Nargis hit Burma, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs has reported that …

Junta’s business cronies shying away from reconstruction work

Mizzima.com, India –

New Delhi – In the aftermath of Cyclone Nargis, Burma’s military rulers have assigned several private companies to undertake reconstruction work in the …

Written by Lwin Aung Soe

July 9, 2008 at 2:03 am