Save Burma

အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးမွ တတိုင္းျပည္လံုး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ခံစားရမယ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး (သံုးသပ္ခ်က္ + ေဝဖန္ခ်က္)

leave a comment »

ပိေတာက္ေျမ ဘေလာ့ဂ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

Sunday, September 28, 2008

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္မွ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္ကေတာ့ ၉၀ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အျမန္ဆံုးေခၚရန္၊ လႊတ္ေတာ္ကေနျပီး အႏုိင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္၊ အေျခခံဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီဖဲြဲ႔ရန္နဲ႔ အဲဒီေကာ္မတီက အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေျခာက္လအတြင္ အျပီးေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုတာ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ အရင္တံုးကလိုပါပဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေျခခံ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၉၀ ရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအသစ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘူးဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို အသြင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျပန္တင္ျပ လိုက္တာပါပဲ။ အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီဆိုတာလည္း ပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ စစ္တပ္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးကို ေျပာခ်င္တာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ဟာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ပါ့မလား။ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား၊ စဥ္းစားၾကည ့္ရေအာင္။

ေကာ္မတီဖြဲ႕ရေအာင္

တကယ္လို႔ နအဖ က အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာတယ္ပဲထားဦး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို သံုးသပ္တဲ့ ေကာ္မတီဖြဲ႔မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက ကိုယ္စားျပဳမွာလဲ၊ CRPP, NEC, NDF, NCUB ဆိုတဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ KNU, KNPP, CNF, SSA-S စသည္ စသည္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕ေတြၾကားမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္လို ေရြးမွာလည္း။ အဲဒီ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဘယ္လိုညိွႏိႈင္း ယူၾကမွာလည္း။ ဘယ္လို Mandate ေပးလိုက္မွာလည္း။ အဖြဲ႔အားလံုးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ သြားတက္လို႔ မရသလို၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရိွဘဲ ျပန္ျပန္ျပီး တင္ျပေနရရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဒီအဖြဲ႔ေတြၾကားမွာ အနာဂတ္အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္း တာ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဖြဲ႔စည္းတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သေဘာထား တစ္ခုထဲရိွတယ္လို႔ ယူဆရင္ စိတ္ကူးယဥ္တာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ျပီး လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို ေကာ္မတီထဲမွာပါခြင့္ျပဳမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အရင္ေဆြးေႏြးျပီးမွာ ေကာ္မတီဖြဲ႔ဖို႔ ေဆြးေႏြးမွာလား ဆိုတာကလည္း စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ပါ။

ဒီလိုပါပဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြထဲမွာလည္း ကခ်င္ဆို သံုးဖြဲ႔၊ ကရင္ဆို ေလးဖြဲ႔ စသည္ျဖင့္ ကြဲ ေနေသးေတာ့ အားလံုးကို တက္ခြင့္ ေပးမွာလား၊ သူတို႔ကို တက္ခြင့္ေပးရင္ နယ္စပ္မွာရိွေနတဲ့ ကခ်င္၊ ၀၊ ပအို႔၀္ဆိုတဲ့ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းကိုလည္း တက္ခြင့္ ေပးရမယ့္ပံုစ ံျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ထက္ေတာင္ လူမ်ားသြားမလား မသိဘူး။ ဒါကေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဆိုကို နအဖကလက္ခံခဲ့ရင္ စေတြ႔ရမယ့္ အေျခအေနပါ။ ေဆြးေႏြးရင္ ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေနကို မစဥ္းစား ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့ကို ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က နအဖနဲ႔ ေကအိုင္အို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတံုးက အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရးလို႔ သံုးမလား၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလို႔ သံုးမလားဆိုတာနဲ႔တင္ သံုးရက္ေလာက္ၾကာတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတာ တစ္ခုလံုးက တစ္ႏွစ္နဲ႔ ႏွစ္လနီးပါး ၾကာတယ္လို႔ ေျပာျပဖူးပါတယ္။ ဒီကိစၥေဆြးေႏြးရင္ ေၾကညာခ်က္မွာ ေျပာသလို ေျခာက္လနဲ႔ ျပီးပါ့မလား။ ဒါဆိုရင္ ဒီၾကားထဲမွာ နအဖက ပဲ ဆက္ျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေနရမယ့္ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသာ း ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေၾကညာခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ကေန အစိုးရဖြဲ႔မယ္လို႔ ေျပာမထားပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ သံုးသပ္တဲ့ ေကာ္မတီဖြဲ႔ဖို႔ပဲ ပါပါတယ္။

လက္ေတြ႔ဘ၀

တကယ္ေတာ့ ဒါက စိတ္ကူးယဥ္မႈသက္သက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ နအဖက လမ္းျပ ေျမပံုကို ဆက္သြားမယ္လို႔ အတိအလင္းေျပာထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ နအဖ ေျပာထားတာေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္္ လမ္းဖြင့္ထားဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီသင့္ျမတ္ေရးဟာ လမ္းျပေျမပံုနဲ႔ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေဘာင္ထဲကပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အစိုးရဆန္႔က်င္သူေရာ၊ ေထာက္ခံသူေတြပါ ပါ၀င္ခြင့္ေပးမယ္။ တကယ္လို႔ အေရြးခံရရင္ ဆန္႔က်င္သူေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥေတြမွာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ပါ၀င္ခြင့္ရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရိွမယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာကို ေျပာေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လက္ေတြ႔က်က် ေျပာမယ္ဆိုရင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူေတြေရာ၊ ေထာက္ခံသူေတြပါ ျမန္မာ့ႏုိ္င္ငံေရး အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ပါခ်င္ရင္ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲ ကပဲ ပါရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ကလည္း အေျခခံဥပေဒသစ္ဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သက္ဆိုးရွည္မယ့္ ဥပေဒျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ပါ၀င္မႈကို တရား၀င္ျဖစ္ေစမယ့္ ဥပေဒျဖစ္တယ္ဆိုျပီး ဆန္႔က်င္ေနၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ၀င္လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ေနရာမရိွဘူးလား၊ စစ္တပ္ကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမွာလား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမရိွေတာ့ဘူးလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါမယ္။

အခြင့္အလမ္းမ်ား

အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စစ္တပ္က သမၼတျဖစ္ႏုိ္င္တဲ့ အခြင့္အလမ္းရိွတာနဲ႔ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသ၀န္ၾကီးမ်ားကို ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေထာက္ျပျပီး ဒါဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဟာ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ဒီမိုကေရစီ စံမ်ားနဲ႔ မကိုက္ဘူးလို႔ ဆိုႏုိင္ေပမယ့္ ဒီအေျခအေနေအာက္မွာ ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား အေနနဲ႔ လႈပ္ရွားႏုိင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာရင္ အစြန္းေရာက္ရာ က်သြားပါလိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ စစ္တပ္က သမၼတျဖစ္မယ္။ ၀န္ၾကီးသံုးပါးက စစ္တပ္က ခန္႔တာ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဒီသမၼတနဲ႔ ၀န္ၾကီးမ်ားဟာ လႊြတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒက အေမရိကန္ပံုစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ခြဲျခားထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သမၼတဟာ အမိန္႔ ဒီဂရီမ်ားထုတ္ျပန္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ မရပါဘူး။ ေျပာရရင္ အေမရိကန္သမၼတလိုေတာင္ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ဗီတုိအာဏာနဲ႔ ပယ္ခ်ခြင့္ေတာင္မရိွပါဘူး။

ဒီေတာ့ ဥပေဒျပဳခြင့္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စစ္တပ္က ၂၅% ပါေနတာက ဘာအခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္လဲလို႔ ေမးစရာရိွပါတယ္။ သာမန္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို မဲေပးသူရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္က ေထာက္ခံရင္ အတည္ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရိွသူအားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သား ၂၅% ဆိုတာက အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားမွာသာ အေရးပါပါတယ္။ ဒီ ၂၅% ဟာ အနာဂတ္ႏုိ္င္ငံေတာ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဥပေဒျပဳ ကိစၥေတြကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔ထက္ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ နားလည္မိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏုိ္င္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ လူမႈေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကို အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းခြင့္ရိွတယ္။ ဒီဥပေဒမ်ားကို သမၼတဦးေဆာင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ ၾကီးၾကပ္ခြင့္ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို မလုပ္ဘူးဆိုရင္ သမၼတနဲ႔ ၀န္ၾကီးမ်ားကို ျပစ္တင္စြတ္စြဲျပီး ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခြင့္ ရိွပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနနဲ႔ အေရြးခ်ယ္ခံရမယ္ဆိုရင္ အခုအေျခအေနနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ ႏုိင္ငံေရးအရအမ်ားၾကီး လႈပ္ရွားနုိ္င္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျပဳေရးေတြမွာလည္း အလားတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ကို ေဆာင္းပါးေတြေရးခဲ့ ျပီးျပီျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ပဲအတိုခ်ဳပ္ သံုးသပ္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးခ်ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္။ အေရြးခ်ယ္ခံ ရမယ္ဆိုရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဟာဒီအခြင့္အေရးေတြကို ရလာမယ္ထင္ပါတယ္။

တစ္။ လႊတ္ေတာ္ဟာ စစ္တပ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားကိုု္ယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ ေနရာျဖစ္လာ မယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ သီးျခားေတာင္းခံေနစရာ မလိုဘူး။ ဒီေနရာမွာ တြဲလုပ္ရင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ႏုိင္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဦးတည္သြားႏုိင္မယ္။

ႏွစ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဘယ္အဖဲြဲ႔အစည္းက ကိုယ္စားျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥအျငင္းပြားစရာ မရိွေတာ့ဘူး။ တိုင္းရင္းသား မဲဆႏၵရွင္ေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္။

သံုး။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏုိင္မယ္။ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္မယ္။

ဒါေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကေန ရလာႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးမ်ားထဲက အဓိကက်တဲ့အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပတာပါ။ ဒီေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေရွ႕တစ္လွမ္းတက္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီအေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲက လုပ္ဖို႔ဆိုတာ လက္ေတြ႔အက်ဆံုးနဲ႔ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွ အခ်က္အျခာ အက်ဆံုးေမးခြန္းက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၉၀ ရလဒ္ကို စြန္႔လႊတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔အတြက္ နအဖ ဘက္ကလည္း အာမခံခ်က္မ်ား၊ လိုက္ေလ်ာခ်က္မ်ားေပးရပါလိမ့္မယ္။ အဓိကကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တဖို႔ ေသခ်ာေစရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မႏုိင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ျပည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္ပဲျဖစ္ျပီး၊ စစ္တပ္ေရာ၊ စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံသူေရာ၊ ဆန္႔က်င္သူေတြကပါ လက္ခံရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံမ်ားကပဲ ႏုိင္ငံေရွ႕ေရးကို ဆံုးျဖတ္ သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေတြေဆြးေႏြးမလဲ

၉၀ ရလဒ္ကို စြန္႔လႊတ္ျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီအခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုမယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္-

တစ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ားဟာ ႏုိင္ငံတကာစံမ်ားနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ နအဖနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ္။

ႏွစ္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကုလသမဂၢက ေလ့လာအကဲျဖတ္ခြင့္ ရိွရမယ္။ ကုလသမဂၢထံမွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ရယူရမယ္။

သံုး။ မဲဆြယ္ပဲြကာလမွ လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားခြင့္ရိွရမယ္။

ေလး။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဘက္ကလည္း အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို မက်င့္သံုးဖို႔၊ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အဓိကရုဏ္းမ်ား မျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ အာမခံရမယ္။

ဒါကေတာ့ အေျခခံစဥ္းစားရန္အခ်က္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခားအေပးအယူ လုပ္လို႔ရတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထက္ကအခ်က္ေတြကို သေဘာတူျပီးရင္ ၉၀ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚ၊ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ျပိဳင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္၊ မိမိတို႔ဆႏၵအေလွ်ာက္ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး၊ ျပည္ပမွာေရာက္ေနတဲ့သူမ်ား အေရးကိစၥမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာခင္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒထြက္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီဥပေဒ အရ ပါတီေတြ ဖြဲ႔ ျပီးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေပၚလာပါမယ္။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒေပၚလာတဲ့ အခိ်န္မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မွတ္ပံုမတင္ဘူးဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္ေနလို႔ရမွာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသြားရင္ေတာ့ ၉၀ ရလဒ္ဆိုတာလည္း ရိွမွမဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီး ရပ္သြားေအာင္လုပ္ဖို႔ ဆုိတာလည္း ၈၈၊ ၉၀၊ ၉၆၊ ၂၀၀၇ သင္ခန္းစာ မ်ားအရ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေတာ္နည္းတယ္ဆိုတာ လက္ခံရေတာ့မွာပါ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွ အမ်ိဳးသား ဒီ္မိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လို အင္အားစုၾကီး ေဘးမွာက်န္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ပါတီေတြကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္းႏုိင္မယ့္ အင္အားေလ်ာ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဘးထြက္ထုိင္ေနလိုက္ရင္ ဘယ္သူေတြ အေပ်ာ္ဆံုးျဖစ္မယ္ ထင္ပါသလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ ဒီေတာ့ သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနနဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် ပကတိအေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနျပီလို႔ ထင္ပါတယ္။

၈၈ တံုးက ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ က အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ မဆလက တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုဖ်က္ျပီး ပါတီစံုစနစ္က်င့္သံုးမယ္။ ၇၄ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကပါ။ အစိုးရဖြဲ႔ၾကပါလို႔ ေျပာခဲ့တံုးက ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေၾကြးေက်ာ္သံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျငင္းခဲ့ျပီးပါျပီ။ အဲဒီရဲ႕ ရလဒ္က ဘာလဲဆိုတာ သိျပီးပါျပီ။ ဒီတစ္ခါ အဆံုးအျဖတ္မမွားဖို႔လိုပါတယ္။

1 comments:

Maharburma said…
ကိုဂ်ဳးရဲ့ ဒီေဆာင္းပါးအတြက္ေရးခဲ့တဲ့ comment ကို သေဘာက်လို့့ ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။—————

ခုတေလာ နအဖ သတင္းစာေတြ ဘေလာ့ေတြမွာ NLDက ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို စြန္္႔လႊတ္ၿပီး နအဖစိတ္ႀကိဳက္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ေနာက္တစ္ခါေရြးေကာက္ပြဲထပ္၀င္ၿပိဳင္ဘို႔ ေဘးတီးေပၚလစီေဆာင္းပါးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေနရာယူလာပါတယ္။ မိတ္ေဆြႀကီး ကိုပိေတာက္ကလဲ အားက်မခံေရးပါတယ္။ ဘာ Compromise မွမပါဘဲ နအဖ လုပ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ေဘာင္ထဲကဘဲ NLDက တဘက္သတ္ အေလွ်ာ့ေပးပူးေပါင္းဖို႔။
NLDခမ်ာလဲ နအဖနဲ႔ လက္တြဲအလုပ္ျဖစ္ခ်င္လြန္းလို႔ ေျခသလံုးမဖက္ရံုတမယ္ အေလွ်ာ့ေပးကမ္းလွမ္းေနတာပါဗ်ာ။ ေနာက္ဆံုး သူတို႔ကို နည္းမွန္လမ္းမွန္လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးရင္ အစိုးရမဖြဲ႕ပါဘူး၊ နအဖကိုအာဏာျပန္အပ္ပါ့မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္အေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းေလးကို အတူလက္တြဲ လုပ္ၾကရေအာင္ပါ၊ နအဖအာဏာယူထားပါ၊ နအဖကဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးပါ ဆိုတဲ့အထိဘဲ။

နအဖက ဘာမွျပန္မေျပာေသးဘူး ကိုပိေတာက္က NLDကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြဟာ ၁၉၉၀ရလဒ္ကိုအေျခခံလို႔ တစ္ခုမွအလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ စိတ္ကူးရင္မႈသက္သက္သာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ နအဖဆြဲတဲ့အေျခခံဥပေဒဟာ နအဖအသာစီးယူထားတာေတြ မ်ားတာမွန္ေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဘက္သား ပါတီေတြအတြက္ လႈပ္သာရွားသာရွိပါတယ္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕တစ္လွမ္းတက္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီအေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲက လုပ္ဖို႔ဆိုတာလက္ေတြ႔ အက်ဆံုးနဲ႔အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးနည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး နအဖအေျခခံဥပေဒကိုအေကာင္းျမင္ဘက္က ေဇာင္းေပးေရးသား သြား ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္၊ ကိုပိေတာက္ေျပာသြားတာေတြကေတာ့ ေခ်ာလို႔ဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာေမးခြန္းေတြရွိေနတယ္ –

(၁) အစိုးရက NLD ကို ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္တဲ့ရလဒ္ကို စြန္္႔လႊတ္ပါလို႔သာေျပာေနတယ္ ဘာေၾကာင့္စြန္႔လႊတ္ရမွာလဲ၊ ဘာအတြက္စြန္႔လႊတ္ ရမွာလဲ၊ တရားသျဖင့္ reason မေပးႏိုင္ဘူး။

(၂) ရလဒ္ကို စြန္႔လႊတ္ေပးလိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရတစ္ခုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး ကိုယ္မႀကိဳက္သူႏိုင္တဲ့အခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ အသိအမွတ္မျပဳ၊ အာဏာမလႊဲဘဲေနတာ မွန္တယ္လို႕လက္ခံလိုက္သလိုျဖစ္မေနဘူးလား။ မဟုတ္တာလုပ္ထားၿပီး ပီပီျပင္ျပင္နဲ႔ နာနာညစ္ရင္ ျမန္မာေတြ မခံႏိုင္ပါဘူး၊ ဒူးေထာက္ၾကရတာပါဘဲလို႔ ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ တလြဲသင္ခန္းစာေပးခဲ့သလိုမ်ား ျဖစ္မေနဘူးလား? တိုင္းျပည္အတြက္ေရွ႕ေရးမေကာင္းဘူး။

(၃) နအဖအစိုးရအေပၚယံုၾကည္မႈကဘယ္ေလာက္ရွိသင့္လဲ။ ယခင္ေျပာခဲ့တာေတြ၊ လုပ္ရပ္ေတြအရဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဦးတည္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြမလုပ္ခ်င္လို႔ ၁၉၉၀ရလဒ္ကိုအသိအမွတ္မျပဳဘဲ အေျခခံဥပေဒဆြဲၿပီးေရြးေကာက္ပြဲေနာက္တစ္ခါထပ္လုပ္တာဆိုေတာ့ သူ႔ဆီက ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရလာလိမ့္မယ္လို႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ပံုအပ္သင့္သလား။ ဘယ္သူတာ၀န္ယူႏိုင္လဲ၊ ေစာင့္မၾကည့္သင့္ဘူးလား? တကယ္တန္း မရရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

ဒီေမးခြန္းသံုးခုကိုေျဖၾကည့္ေတာ့ (၁) ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲကို NLDနိုင္သြားလို႔ အသိအမွတ္မျပဳတာ၊ အာဏာမလႊဲတာျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ရင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳမွာမဟုတ္လို႔ ၀င္မၿပိဳင္သင့္ဘူး (၂) ေနာင္လာေနာင္သားေတြ အတြက္ တလြဲသင္ခန္းစာျဖစ္ေစတယ္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ သိကၡာက်လွတယ္၊ လက္မခံသင့္ဘူး။ (၃) လံုးလံုးလွ်ားလွ်ားမယံုသင့္ဘူး၊ ေစာင့္ၾကည့္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ အေျဖဘဲ ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ –
၁၉၉၀ရလဒ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို NLDပါတီက အသိအမွတ္ျပဳ ၀င္မၿပိဳင္သင့္ဘူး၊ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုေလာက္ေတာ့ အနဲဆံုး ေစာင့္ၾကည့္သင့္တယ္။ (ဆရာေန၀င္းေမာင္က NLDဟာ ၂၀၁၀မွာ တစ္၀က္ဘဲ၀င္ၿပိဳင္ၿပီး အာဏာမမက္ေမာဘူးဆိုတာ ျပသင့္တယ္ လို႔ေျပာခဲ့တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လံုးလံုး၀င္မၿပိဳင္တာနဲ႔ ျပတာ ပိုေကာင္းမယ္ထင္တယ္။)

အသိအမွတ္မျပဳျခင္းျဖင့္ ရလာမဲ့အက်ိဳးးဆက္ေတြက – ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ နအဖအတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေဖၚေဆာင္ဘို႔ တာ၀န္ပိုႀကီးမယ္၊ တိုင္းျပည္အဘက္ဘက္ကေကာင္းေအာင္က်ိဳးစားဖို႔ တြန္းအားျဖစ္လာမယ္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ မဟုတ္မတရားအလုပ္မခံဘူး၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိတယ္ဆိုတာ ကမၻာကိုျပႏိုင္မယ္။ ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ စံျပနမူနာေကာင္းျဖစ္မယ္။ ကိုပိေတာက္တို႔ေျပာသလို ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ဒီမိုကေရစီပါတီေတြ လႈပ္ရွားလို႔ ရမယ္မရဘူးဆိုတာ ဘယ္သူမွတာ၀န္မယူႏိုင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳဘို႔ မေလာဘဲ ေစာင့္ၾကည့္တာမွန္တယ္။ ဒီ option ကို NLD ကိုင္ထား ရမယ္။ အခုျငင္းေနမဲ့အစား နအဖက တိုင္းျပည္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီစနစ္ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြေလးစားလိုက္နာလာၿပီဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြးအသိအမွတ္ျပဳ ပူးေပါင္းလို႔ရပါတယ္။ နအဖကိုညစ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ နအဖကို စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းနဲ႔ အရည္အျခင္းျပဘို႔အခြင့္အေရး ေပးထားတာ။

ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးမဲ့က – NLDကို ဖ်က္သိမ္းခံရႏိုင္တယ္ ဆိုတာတစ္ခုဘဲရွိတယ္။ ဘာမွမေလ်ာ့ပါးပါဘူး။ ခုလည္း ဘာလႈပ္ရွားေနရလို႔လဲ။ ေနာက္ၿပီး၁၉၈၉ကထဲက ဥပေဒအရမွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ရံုနဲ႔ေတာ့ အလိုလိုပ်က္မသြားဘူး ထင္တယ္။ တျခားႏိုင္ငံကႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္တာ ခဏခဏ ၾကားဘူးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ အခါ၀င္မယ္ မ၀င္ႏိုင္ရင္မ၀င္ဘဲေနမယ္၊ သူ႔သေဘာ၊ မ၀င္လို႔ ပါတီပ်က္မသြားဘူးထင္တယ္။ အစိုးရက တမင္ဖ်က္မွပ်က္မယ္။
ကိုင္း-ေနာက္ဆံုး အဆိုးဆံုးျဖစ္တဲ့ အစိုးရကညစ္ပတ္ၿပီပါတီးဖ်က္ခံရလဲ NLDဆိုတာ ဦးစူးစမ္းေျပာသလိုဆို နာမည္ဘဲ၊ Decoration ဘဲ။ မရွိလို႔ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ကမၻာသိျမန္မာသိပုဂၢိဳလ္ေတြမို႔ တသီးပုဂၢလအျဖစ္လည္း၀င္ၿပိဳင္ႏိုင္တာဘဲ။ လိုအပ္ရင္ပါတီအသစ္ထပ္ေထာင္လဲ ရတာဘဲ။ နာမည္ရွိၿပီးသားမို႔ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာသူတို႔ ေဘးေရာက္မသြားႏိုင္ပါဘူး၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့ alternative ေတြအမ်ားႀကီးလို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ လုပ္တာမလုပ္တာေတာ့ မသိပါ။ ဒီအကြက္ေတြကို NLDလဲျမင္မွာပါ။
ေသခ်ာပါတယ္ နအဖက Compromise မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ NLDက ေနာက္တစ္ခါေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မၿပိဳင္ပါဘူး။ ေဘးတီးေပၚလစီေဆာင္းပါးေတြ ေရးေနရင္ ေမာရံုဘဲရွိမယ္။

ကိုပိေတာက္ကေနာက္ေနျပန္ပါၿပီ၊ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲပါဆိုမွ အစိုးရဆန္႔က်င္သူေရာ ေထာက္ခံသူပါ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးမယ္ ဆိုတာအဆန္းလုပ္ေျပာေနတယ္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဒီအခြင့္အေရးမေပးလို႔ ဘာေပးရမွာလဲ။ ဒီေလာက္ေတာ့သိမယ္ထင္တာ။
၈၈တံုးက မဆလပါတီက ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေပးတဲ့ အခြင့္အေရးမယူမိလို႔ ႏွစ္ေတြဒီေလာက္ၾကာကုန္ရတယ္လို႔ ကိုပိေတာက္ကေျပာခ်င္ တယ္လား၊ ၁၉၉၀မွာ ဒီကေန႔လိုဘဲ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကလုပ္ေပးတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမို႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္၀င္ခဲ့ၾကပါသဗ်ား။ ကိတ္မုန္႔တစ္တံုး စားဘူးခဲ့ၿပီေလ၊ အခုဟာကေနာက္တစ္တံုးစားဘို႔ ဆရာတို႔ကေဘးတီးေနတာ။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လို အရပ္သားက လုပ္သြားတယ္ဆို ၾကားေကာင္းပါေသးတယ္။

ကိုပိေတာက္ေျပာသလို တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီပါတီေတြ လႈပ္ရွားေနၿပီ၊ ဒိမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ရသင့္သေလာက္ရေနၿပီဆိုလဲ ေဒၚစုနဲ႔ NLDကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလိုေတာ့ဘူး၊ ေမ့လိုက္ေတာ့၊ သူတို႔ကို ရာဇ၀င္ထဲမွာ ထားခဲ့ၾကစို႔ေပါ့။

ေစတနာျဖင့္၊
ကိုဂ်ဴး

September 28, 2008 7:37 PM

http://padaukmyay.blogspot.com/2008/09/blog-post_9694.html

Written by Lwin Aung Soe

September 29, 2008 at 8:32 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: